Annons

åldrande

Det är sedan tidigare känt att hjärnvävnadens förmåga att anpassa sig, dess plasticitet, går att förbättra med hjälp av bland annat fysiska aktiviteter och visuell stimulering. Om den senare metoden fungerar även på åldrade hjärnor har inte klarlagts förrän nu. Det är forskare vid svenska Linnéuniversitetet och Harvard Medical School, USA, som har identifierat förändringar i hjärnvävnaden hos personer mellan 65 och 85 år. – Vi ser att nervsystemet går att förändra, men det återstår att studera om effektens storlek påverkas av åldersskillnader, säger Abdul Kadir H. Mohammed, professor i...
Färre än hundra nu levande människor i hela världen har firat sin 110-årsdag. Genetiker i USA har avläst hela arvsmassan hos sjutton av dessa äldsta av de äldsta för att hitta gener som kan förklara varför de levt så länge. Slutsatsen blev att deras gener ser ut som hos folk flest. Men forskarna gjorde ett ovanligt fynd: en av supergamlingarna hade en genvariant som ökar risken att dö knall och fall av hjärtsjukdomen arytmogen högerkammar­kardiomyopati. Etiska riktlinjer säger att forskare som hittar en sådan mutation av en slump bör informera bäraren, så att han eller hon kan få förebyggande...
I en studie vid Texas university fick personer mellan 60 och 90 år utföra olika uppgifter i 15 timmar per vecka under tre månader. En grupp fick lyssna på musik och lösa korsord i hemmet, en annan grupp engagerades i sociala aktiviteter, utflykter och underhållning. En tredje grupp fick lära sig något nytt: antingen att fotografera digitalt eller sy lapptäcken, eller båda. Efter tre månader hade de som lärt sig nya saker bättre resultat på kognitionstester jämfört med de andra grupperna. Framförallt hade det episodiska minnet förbättrats, det vill säga minnet av sådant som man själv är med om...