Annons

beteendevetenskap

Ju större den etniska mångfalden är i ett samhälle, desto lägre är samtliga invånares mellanmänskliga tillit. Så lyder den amerikanska professorn i statsvetenskap Robert Putnams kontroversiella insnärjningsteori från 2007 . För att ta reda på om tesen håller i Sverige har forskare vid Göteborgs universitet ägnat frågan ett helt kapitel i den årliga SOM-rapporten , som sedan 1986 analyserat svenskarnas attityder och beteenden kopplat till samhällsutvecklingen. Stort statistiskt underlag Studien innefattar alla Sveriges kommuner under perioden 1996 till 2018. Data om antal utrikesfödda hämtades...
Den kristna kyrkan motarbetade incest och kusinäktenskap redan under tidig medeltid. På sikt har det gynnat individualism och tillit till främlingar.
Sedan covid-19-pandemin slog till har vi alla sett bilder från livsmedelsbutiker där hyllplanen gapar tomma. I Australien har folk slagits över toalettpapper i butikerna och i Hong Kong har rånare gjort tillslag där de stulit hundratals toalettpappersrullar. I Sverige har både Livsmedelsverket och pappersbruk gått ut med att tillgången till varor än så länge är ohotad. De tomma hyllorna beror på en ökad efterfrågan varefter butikerna inte hunnit fylla på och ibland tvingats beställa mer – inte att varorna är slut hos leverantörerna. Att ändå köpa varor baserat på en rädsla att tillgången...
Fenomenet har sitt ursprung i en psykologisk teori som kallas inokulering ; en term som från början kommer från medicinvetenskapen och betyder att man för in något under huden som vaccination. I detta fall presenterades spelarna för små, förenklade doser av vilseledande argument. På så sätt skapades förståelse för underliggande processer bakom falsk och missvisande information. Metoden har visat sig vara framgångsrik, rapporterar forskare vid University of Cambridge och Uppsala universitet i en studie som publicerats i The Harvard Kennedy School Misinformation Review . – Generellt sett saknas...
När kapucinapor krossar stenar uppstår små vassa flisor – som är misstänkt lika de stenbitar som anses bevisa att våra tidiga förfäder kunde tillverka verktyg. Att använda stenar som verktyg är ganska vanligt hos apor. Men kapucinapan Sapajus libidinosus i Brasilien är den enda kända arten som avsiktligt krossar stenar. Varför är det ingen som vet, men en teori är att stenarna innehåller viktiga mineraler som aporna kan slicka i sig. Forskare från Brasilien och Storbritannien har studerat kapucinapornas stenkrossande och kunnat konstatera att det bildas små vassa stenflisor under processen...
Sprutfiskar jagar genom att spruta vattenstrålar på insekter som sitter på grenar ovanför vattenytan. Forskare från Australien och Storbritannien har utnyttjat denna färdighet för att undersöka om fiskar kan känna igen människoansikten. Forskarna började med att lära sprutfiskar i akvarier att skilja mellan två ansikten som visades på datorskärmar ( se video här) . Fiskarnas uppgift var att träffa ett av ansiktena med en vattenstråle och att låta bli att spruta vatten på det andra ansiktet. Fiskarna belönades med mat när de gjorde rätt. När fiskarna hade lärt sig att skilja mellan de två...