Annons

beteendevetenskap

Fenomenet har sitt ursprung i en psykologisk teori som kallas inokulering ; en term som från början kommer från medicinvetenskapen och betyder att man för in något under huden som vaccination. I detta fall presenterades spelarna för små, förenklade doser av vilseledande argument. På så sätt skapades förståelse för underliggande processer bakom falsk och missvisande information. Metoden har visat sig vara framgångsrik, rapporterar forskare vid University of Cambridge och Uppsala universitet i en studie som publicerats i The Harvard Kennedy School Misinformation Review . – Generellt sett saknas...
När kapucinapor krossar stenar uppstår små vassa flisor – som är misstänkt lika de stenbitar som anses bevisa att våra tidiga förfäder kunde tillverka verktyg. Att använda stenar som verktyg är ganska vanligt hos apor. Men kapucinapan Sapajus libidinosus i Brasilien är den enda kända arten som avsiktligt krossar stenar. Varför är det ingen som vet, men en teori är att stenarna innehåller viktiga mineraler som aporna kan slicka i sig. Forskare från Brasilien och Storbritannien har studerat kapucinapornas stenkrossande och kunnat konstatera att det bildas små vassa stenflisor under processen...
Sprutfiskar jagar genom att spruta vattenstrålar på insekter som sitter på grenar ovanför vattenytan. Forskare från Australien och Storbritannien har utnyttjat denna färdighet för att undersöka om fiskar kan känna igen människoansikten. Forskarna började med att lära sprutfiskar i akvarier att skilja mellan två ansikten som visades på datorskärmar ( se video här) . Fiskarnas uppgift var att träffa ett av ansiktena med en vattenstråle och att låta bli att spruta vatten på det andra ansiktet. Fiskarna belönades med mat när de gjorde rätt. När fiskarna hade lärt sig att skilja mellan de två...
Mantisräkorna är en grupp färgglada kräftdjur med ovanligt avancerade ögon. De kan till exempel se ultraviolett ljus och sannolikt även infrarött ljus. Man har antagit att mantsiräkorna har ett exceptionellt färgseende. Deras ögon har nämligen 12 sorters färgreceptorer, det vill säga "tappar". Det är ett rekord i djurriket: många däggdjur har bara två sorters tappar medan människan har tre, vilket räcker för att ge oss ett förhållandevis bra färgseende. Nya rön visar dock att mantisräkorna har ett förvånansvärt dåligt färgseende. Däremot så reagerar de blixtsnabbt på större färgförändringar i...
Det har gjorts många studier om hundens betydelse för människan. Men i en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet vänder man på perspektivet, och undersöker hur hunden upplever relationen till människan. Hundarnas känslor för sina ägare undersöktes med hjälp av ett beteendetest där 20 hundar fick uppleva ett antal stressande situationer tillsammans med sina ägare, samt i närvaron av en främmande person. Genom att jämföra hundens reaktioner i frånvaron och närvaron av hundägaren, kunde man således göra en uppskattning av hundens känslomässiga band till ägaren. Hundägarnas...
Din egen hand är skymd bakom en skärm. Framför dig på bordet ser du i stället en gummihand. En person mitt emot dig stryker rytmiskt en pensel mot ett av gummihandens fingrar – och samtidigt en annan pensel exakt samtidigt mot ditt riktiga finger bakom skärmen. Detta klassiska experiment kan skapa en märklig illusion av att gummihanden är din egen. Du kommer att bli skräckslagen om någon måttar ett knivhugg mot gummihanden. Nu har forskare vid University of London använt en mörkhyad gummihand i experiment med ljushyade försökspersoner. Det är känt att folk i allmänhet har intuitiva spärrar...