Annons

beteendevetenskap

När en grupp småbarnsföräldrar fick information om att de dagar de var hemma med sjukt barn – så kallade vab-dagar – skulle kontrolleras, minskade uttaget. Samtidigt ökade sjukdagarna.
Ungdomar som har dömts för upprepade brott löper tre gånger så hög risk att begå självmord som andra, enligt en studie vid Karolinska institutet.
Män med en lång historia av våldsbrott har en hel del gemensamt. Flera studier visar att de har ovanligt liten hjärnbark. – Men det verkar hänga samman med att de allra flesta också missbrukar alkohol och andra droger, säger Boris Schiffer, psykolog vid Universität Duisburg-Essen i Tyskland. Han har undersökt ett dussin mycket sällsynta personer: dömda våldsbrottslingar utan problem med sprit eller andra droger. Dem har han jämfört med missbrukande våldsbrottslingar, samt med fredliga personer med och utan drogproblem. Samtliga män. Det mest utmärkande hos våldsmännen utan drogproblem var att...
De viktigaste uppfinningar som människan har gjort under sin tid på jorden är jordbruket och boskapsskötseln.
– Stora invandrargrupper kommer från länder där barnaga är ett helt normalt beteende, säger Eva-Maria Annerbäck, forskare i barn- och ungdomspsykiatri vid Hälsouniversitet, Linköping. Därför fortsätter man att slå barnen även i Sverige. Hon har genomfört enkätundersökningar bland 8 500 tonåringar och analyserat polisanmälningar i sin forskning om våld mot barn. Hon har hittat flera riskfaktorer: dålig ekonomi, utlandsfödda föräldrar och isolering – att bo långt från övrig släkt. Även kvinnomisshandel är en riskfaktor. I familjer där mamman blir slagen, misshandlas även barnen. – Vi måste våga...
Mord, dråp och misshandel med dödlig utgång brukar sammanfattas som dödligt våld. Analysen av dödligt våld är viktig eftersom mörkertalet är litet, brottsdefinitionen likartad över tid och siffran också kan vara en indikator på våldsnivån i stort i ett samhälle. Länder med många mord har i regel många fall av misshandel. – I början på 1990-talet upplevde Sverige toppen på en ökning av det dödliga våldet som pågått sedan 1950-talet, säger kriminologen Sven Granath som skrivit rapporten Det dödliga våldets utveckling för Brottsförebyggande rådet. Under 1990-talet dödades omkring 100 personer om...