Annons

beteendevetenskap

Ofta står vi inför uppgiften att komma ihåg en ny kod eller ett lösenord som blivit nödvändiga i vår vardag.
Ett högt intag av salt kan i vuxen ålder höja blodtrycket, vilket i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och andra sjukdomar.
När en grupp småbarnsföräldrar fick information om att de dagar de var hemma med sjukt barn – så kallade vab-dagar – skulle kontrolleras, minskade uttaget. Samtidigt ökade sjukdagarna.
Ungdomar som har dömts för upprepade brott löper tre gånger så hög risk att begå självmord som andra, enligt en studie vid Karolinska institutet.
Män med en lång historia av våldsbrott har en hel del gemensamt. Flera studier visar att de har ovanligt liten hjärnbark. – Men det verkar hänga samman med att de allra flesta också missbrukar alkohol och andra droger, säger Boris Schiffer, psykolog vid Universität Duisburg-Essen i Tyskland. Han har undersökt ett dussin mycket sällsynta personer: dömda våldsbrottslingar utan problem med sprit eller andra droger. Dem har han jämfört med missbrukande våldsbrottslingar, samt med fredliga personer med och utan drogproblem. Samtliga män. Det mest utmärkande hos våldsmännen utan drogproblem var att...
De viktigaste uppfinningar som människan har gjort under sin tid på jorden är jordbruket och boskapsskötseln.