Annons

familjer

I Sverige har det i trettio år varit förbjudet att slå barn. Ändå har omkring 15 procent av barnen i åldrarna 13–18 år utsatts för våld av föräldrar eller vårdnadshavare.
Det är svårt att hitta till Bo Rothsteins tjänsterum på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
I Sverige bor 74 procent av alla barn tillsammans med båda sina föräldrar, men fördelningen varierar över riket.
Den militära organisation som vi oftast förknippar med krig, alltså 1900-talets enkönade manliga värnpliktsarméer, bör betraktas som en parentes.
Under de senaste trettio åren har vänskapligheten gradvis ökat.
Barnafödandet ökade nämligen med 5 procent när maxtaxan i barnomsorgen infördes. Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i Uppsala.