Annons

familjer

I Sverige har det i trettio år varit förbjudet att slå barn. Ändå har omkring 15 procent av barnen i åldrarna 13–18 år utsatts för våld av föräldrar eller vårdnadshavare.
I Sverige bor 74 procent av alla barn tillsammans med båda sina föräldrar, men fördelningen varierar över riket.
Den militära organisation som vi oftast förknippar med krig, alltså 1900-talets enkönade manliga värnpliktsarméer, bör betraktas som en parentes.
Under de senaste trettio åren har vänskapligheten gradvis ökat.
Med hjälp av det svenska flergenerationsregistret och slutenvårdsregistret har svenska forskare spårat två miljoner familjer med sammanlagt nio miljoner medlemmar.