Annons

hormoner

Robert Edwards blev anklagad för att utnyttja längtande mödrar. Han förlorade sina forskningspengar.
Kvinnans problem började 1996, när hon var 31 år gammal, med besvär från magen, svår diarré, kräkningar och magkatarr.
Varje år drabbas 150 svenska spädbarn av svår eller måttlig syrebrist i samband med förlossningen.
Vi människor luktar olika. Det är det främsta skälet till att somliga blir myggbitna oftare än andra. De som klarar sig lindrigast undan de flygande blodsugarna producerar extra mycket av vissa doftämnen som är ganska neutrala för den mänskliga näsan i låga koncentrationer. I högre koncentrationer upplever vi många av dem som tilltalande: mandel eller björnklister (benzaldehyd), citrus (oktanal och nonanal) och grön frukt (geranylaceton). Dofter är avgörande för de flesta viktiga händelserna i en stickmyggas liv. Nya detaljkunskaper om hur myggornas luktsinne fungerar ger möjlighet att...