Annons

hormoner

Två amerikanska forskare har roat sig med att titta igenom ett antal upplagor av en klassisk kokbok, The joy of cooking, från 1936 och framåt.
Varje år drabbas 150 svenska spädbarn av svår eller måttlig syrebrist i samband med förlossningen.
Vi människor luktar olika. Det är det främsta skälet till att somliga blir myggbitna oftare än andra. De som klarar sig lindrigast undan de flygande blodsugarna producerar extra mycket av vissa doftämnen som är ganska neutrala för den mänskliga näsan i låga koncentrationer. I högre koncentrationer upplever vi många av dem som tilltalande: mandel eller björnklister (benzaldehyd), citrus (oktanal och nonanal) och grön frukt (geranylaceton). Dofter är avgörande för de flesta viktiga händelserna i en stickmyggas liv. Nya detaljkunskaper om hur myggornas luktsinne fungerar ger möjlighet att...
Kevin Thomas sparkar undan ett brunnslock av rostfritt stål och firar ner en plastslang. Nere i hålet strömmar mörkbrunt avloppsvatten.