Framtidens flygplan

Publicerad

Hundra år efter det första aeroplanet är det dags för en ny generation flygmaskiner. I den industriella kraftmätningen mellan Europa och USA försöker nu EU rycka åt sig initiativet genom flygplan som är större och roligare att färdas i. Till skillnad från de amerikanska plan som planeras kommer dock de europeiska inte att vara så mycket snabbare än i dag. Läs i detta nummers Tema om de strategiska överväganden som styr de närmaste årens utveckling av nya flygplan. En intressant följd av de tekniska framstegen är för övrigt att det har blivit säkrare att flyga – och även att störta. Av de passagerare som var inblandade i fjolårets knappt 100 haverier överlevde hela 75 procent!

Offer för växthuseffekten?

Bland flera andra angelägna artiklar i detta nummer vill jag särskilt peka på den om koralldöden. Efter många års forskning och debatt om växthuseffekten har vi här möjligen det första ekosystem som i stor skala har drabbats av jordytans pågående uppvärmning.

Brand på redaktionen

Jag hoppas att detta nummer av Forskning & Framsteg når er läsare som planerat, dvs strax före midsommar. Om så inte skulle vara fallet beror det på att redaktionen eldhärjades mitt i produktionen. Det lösöre och material som inte brann upp har fraktats bort för sot- och rökluktssanering. Vi har hyrt tillfälliga lokaler där vi räknar med att bli kvar till efter sommaren, då vår redaktion på Gamla Brogatan har byggts upp igen. Vi sänder en tacksamhetens tanke till Brandförsvaret i Stockholm som lyckades släcka elden bara några minuter innan lokalen var helt övertänd, vilket gjorde att ovärderligt material kunde räddas.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor