Stockholms parker hotade

Tegnérlunden har fått en frist, men överlag har Stockholms offentliga parker inget skydd mot exploatering.
Publicerad

Hösten 2000 var Stockholms stad nära att sälja Tegnérlunden i Stockholm till Skanska som planerade att bygga ett garage under parken. Försäljningen stoppades dock i sista minuten.

Den preliminära miljökonsekvensutredningen visade att det var stor risk för skador på såväl bostadshusen runt omkring som på själva parken, konstaterar Catharina Nolin som är konstvetare, specialiserad på trädgårdshistorisk forskning. Och fler parkeringsplatser hade säkert lett till mer trafik, fler entrébyggnader och avgastorn. Men även om Tegnérlunden har fått en frist, så finns planer på liknande garage under Humlegården, Armémuseums gård, Högalidskyrkan och Stigberget i Stockholm.

Ingen av Stockholms offentliga parker är skyddade. Flera har utsatts för stora förändringar, andra underhålls dåligt, enligt Catharina Nolin. Dessutom är jakten intensiv på mark att bebygga.

Stockholms parker är viktiga stadsmiljöer som har planerats och växt fram sedan mitten av 1800-talet. Tanken var att stadsborna skulle få en bättre miljö genom parkerna och kunna tillbringa delar av sin fritid där. Parkerna representerar också kulturhistoriska och arkitektoniska värden. På 1940-talet vann Stockholms parkförvaltning internationell ryktbarhet för bl a Tegnérlunden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor