Spermieprotein kan ge manligt p-piller

Muterat protein gör spermier till urusla simmare.
Publicerad

Ett protein som hjälper däggdjursspermier att simma har identifierats. Mutationer i proteinet, vars uppgift verkar vara att släppa in kalciumjoner i spermiens svans, kan ligga bakom många fall av manlig ofruktsamhet.

”Teoretiskt är detta protein en idealisk måltavla för ett manligt preventivmedel”, säger en av upptäckarna, David Clapham vid Childrens Hospital i Boston, till tidskriften Science News.

Forskarna hittade proteinet när de gick igenom en databas över oidentifierade DNA-sekvenser och fann en som såg ut att koda för en ny kalciumkanal. De tillverkade antikroppar till proteinet och testade det på stora mängder vävnadsprover från både möss och människor. Där antikropparna fastnar, där finns proteinet.

”Det visade sig vara det mest lokaliserade protein jag någonsin sett”, säger Clapham. ”Det finns bara i spermiesvansar, såvitt vi kan se.”

Forskarna skapade därefter möss med inaktiva exemplar av den aktuella genen, och dessa blev alla hundraprocentigt ofruktsamma. Deras spermier var urusla simmare och kunde inte ta sig in i ett musägg ens när de placerades på dess yta.

Detta nya protein kan bli avstampen för forskning som går ut på att åstadkomma ett icke-hormonellt manligt p-piller, men det är givetvis långt dit.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor