Storskalig tvätt av luft

Framtidens koldioxidproblem är lösta om idén går att förverkliga.
Publicerad

Mycken möda läggs ner på att få fram bättre metoder för att rena industrins förbränningsgaser från koldioxid. Men ungefär hälften av utsläppen härrör från små, diffusa källor som bilar, båtar och värmepannor i småhus.

Forskaren Manvendra Dubey och hans medarbetare vid Los Alamos National Laboratory i USA försöker nu skapa ett storskaligt system för att tvätta ut koldioxid ur vanlig luft. Reningen ska ske i en process där varje steg bygger på känd teknik. Koldioxiden lagras sedan i sänkor i havsdjupen eller i marken.

De nya tvättanläggningarna skulle kunna placeras i obebodda områden och låta atmosfären själv transportera koldioxiden dit den ska utvinnas. Öknar passar särskilt bra eftersom luften där har möjligheter att blandas om och röra sig fritt över stora områden.

En enkel kemisk reaktion skulle kunna användas. Luft pumpas genom en lösning av kalciumhydroxid, Ca(OH)2. Koldioxiden (CO2) fångas då upp och reagerar så att det bildas kalciumkarbonat (CaCO2) vilket är ett fast ämne. I ett nästa steg upphettas kalciumkarbonaten. Då återbildas kalciumhydroxid och koldioxiden frigörs och samlas upp.

Inga nya kemikalier behöver tillsättas, men processen kräver energi. Ungefär en tredjedel av den energi som man får ut från en mängd fossilt bränsle skulle gå åt för att på detta vis fånga upp och lagra den koldioxid som bildas vid förbränningen.

– Det verkar ännu finnas många frågetecken kring metoden och priset verkar väl högt, kommenterar Ingemar Grenthe, oorganisk kemist och professor emeritus från Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor