Alternativmedicinen breder ut sig

Nästan hälften av Stockholms invånare har under det senaste året sökt alternativmedicinsk vård, visar en undersökning beställd av landstinget.
Publicerad

Andelen är inte så mycket lägre än de drygt 70 procent som sökt vanlig läkarvård.För femton år sedan var det en femtedel som vände sig till den alternativa vården – ökningen är alltså kolossal. Om några år kanske lika stor andel söker alternativ vård som läkarvård. Det finns ingen anledning att förmoda att förhållandena skulle vara särskilt annorlunda i resten av landet.

Man kan hävda att om patienterna är nöjda med den alternativa vården, så är allt gott och väl. Men det finns flera anledningar att ha synpunkter. En huvudpoäng i artikeln på sidan 14 är att vanliga medicinska insatser kan försenas, avbrytas eller råka fördärvas, det senare genom att naturläkemedel kan förändra vanliga läkemedels verkan. En annan invändning är de ibland skyhöga kostnader som patienter måste betala, en tredje den omoral som finns hos den minoritet av alternativa vårdgivare som bedriver ren humbug. Jag föreställer mig också att etiska och andra tvivel ibland måste infinna sig hos dem som erbjuder alternativ vård vars verkan inte kunnat dokumenteras, oavsett om man själv och patienterna ”tror” på den.

Vissa alternativmedicinska metoder och läkemedel har visat sig fungera bra och har tagits upp inom skolmedicinen, till fromma för patienterna. Inom alternativvården läggs också stor vikt vid ett personligt och varmt omhändertagande. Detta är förträffligt. Det som kan förvåna är att det finns alternativmedicinska ansatser som har hundra år eller mer på nacken och ändå inte lyckats visa att de fungerar. Men som har övertygade anhängare bland både utövare och patienter. Psykologin bakom sådana utanförskap vore angelägen att studera.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor