Sann tvärvetenskap

Många forskningsfält berömmer sig av att vara tvärvetenskapliga, men få är det egentligen.
Publicerad

En hel del forskning är däremot mångvetenskaplig i den meningen att forskare med olika ämnesbakgrund arbetar sida vid sida och studerar samma objekt men med var sina metoder och teorier.

Ett område som dock är sant tvärvetenskapligt är forskning om hjärnans sätt att fungera – här behöver varje forskare ha kunskaper från så vitt skilda vetenskapliga traditioner som neurovetenskap, molekylärbiologi och annan medicin, psykologi och pedagogik, filosofi och informatik/datavetenskap. Resultaten blir härigenom ofta mycket spännande och överraskande, ibland spekulativa, inte sällan motsägelsefulla. Temat i detta nummer handlar om dagens mångfasetterade forskning om tänkande – vad tänkande egentligen är, relationen mellan tankar och känslor, svårigheten att i en maskin efterlikna tänkande, hur hjärnan i viss grad självläker efter en stroke och hur träning och en positiv attityd kan hjälpa dem som efter en hjärnskada har det besvärligare att tänka.

Efter valet i september blev det under några veckor litet rörigt i svensk politik. Mer än en högt uppsatt politiker antydde att det hade varit lättare om vi i stället för vårt proportionella valsystem haft majoritetsval i enpersonsvalkretsar. Förberedda på detta ställde vi en fråga om valsystemet till våra läsare i F&F 6/02 och kan nu på sidan 64 redovisa dels vilket valsystem ni läsare föredrar, dels vilka argument som fått er att rösta på det ena eller det andra. Varken utfallet i huvudfrågan eller när det gäller argumenten var självklara i förväg, utan innehåller överraskande detaljresultat som kan utgöra intressanta bidrag till den konstitutionella debatt som nu håller på att växa fram i Sverige.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor