Sverige bäst på asbest

Nu syns Sveriges snabba reaktion på asbestlarmen i cancerstatistiken.
Publicerad

Sverige införde förbud mot asbest år 1976. Nu ser man här, som första land i världen, en minskning av fallen av lungsäckscancer. Det visar en svensk studie som rapporteras i International Journal of Cancer. I undersökningen sammanställs all statistik om svenska fall mellan 1961 och 2000.

Det högsta antalet fall av lungsäckscancer rapporterades 17 år efter förbudet. Vetskapen om att det finns en sådan fördröjning kan ge bättre prognoser i andra västeuropeiska länder där asbest använts längre än här, exempelvis Storbritannien.

Lungsäckscancer är tätt sammankopplad med asbest och förekommer annars bara i 1-2 fall per miljon invånare. Av de 2 190 fall bland män som studerats i Sverige är 2 030 orsakade av asbest. Cancerformen är obotlig och leder till döden inom några månader.

– Hårdast drabbades isolerare, rörmokare och även sjömän eftersom det förekom mycket asbest i isoleringen av skeppen, säger Kari Hemminki. Han är professor i epidemiologi vid Institutionen för biovetenskaper, Karolinska institutet, och står bakom studien.

De närmaste 30 åren beräknar forskarna att Västeuropa kommer att drabbas av 250 000 cancer fall orsakade av asbest.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor