Skogens egna avgaser

Barr är en nyupptäckt källa för miljöstörande gaser.
Publicerad

Det är dags att omvärdera utsläppskällor. Halten av gaser som annarsförknippas med industriutsläpp och bilavgaser ökar också i en talldunge mitti skogen under en solig dag. När tallbarr utsätts för solens ultraviolettastrålar avger de kväveoxider, har en grupp finländska forskare funnit. Derasberäkningar visar att den sammanlagda gasproduktionen från världens skogargott och väl kan mäta sig med utsläpp från trafik och industri.

Varifrån kommer då dessa gaser? Antingen frigörs kväveoxider från skiktet avvax som skyddar barrens yta eller så härrör de från växtcellernasämnesomsättning, berättar professor Pertti Hari vid Helsingfors universitetsom har lett studien.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor