Svenska muslimer upplever ökad diskriminering

Att mötas av rädsla och undvikande blev vanligare efter den 11 september2001.

Publicerad

Tiden efter terrorattackerna mot World Trade Center i New York upplevdes somen svår period för många av Sveriges muslimer. Det säger religionsvetarenGöran Larsson, forskarassistent inom lärande och IT vid Göteborgsuniversitet och författare till rapporten Muslimer i Sverige ett år efter 11september 2001. Den bygger på nästan 200 enkätsvar från svenska muslimer.

– Många utsattes för verbal diskriminering, i form av tillrop. Dessutomupplevde många att folk verkade rädda för dem. Människor ville inte sittabredvid dem på bussen och liknande. Särskilt gällde det personer som såg utsom muslimer, exempelvis arabiska muslimer med skägg eller slöja, sägerGöran Larsson. Framför allt kvinnor kände sig särbehandlade pga sinmuslimska tro. Däremot var fysiskt våld ovanligt.

– Dessutom är det uppenbart att upplevelsen av diskriminering påverkades avmediernas rapportering av dessa fall, säger Göran Larsson.

– Om man som europeisk muslim har hört talas om att muslimer i Europa farilla, så påverkar detta också den egna tolkningen av vardagssituationer.Paradoxalt nog kan därför även min rapport bidra till en ökad upplevelse hosmuslimerna i Sverige av att diskriminering förekommer. Men samtidigt harbåde 11 september och Irakkriget lett till en ökad diskussion om islam ­även inom muslimska grupper. Vi har, på det hela taget, fått en mernyanserad bild av islam och muslimer i medierna, säger han.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor