Storvinst förändrar inget

Det finns en schablonuppfattning att folk som vinner mycket pengar blir egoistiska, olyckliga, får falska vänner och köper onödiga saker. Men så verkar det inte vara.
Publicerad

I ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har man undersökt människor som vunnit 500 000 kronor eller mer. Huvudresultatet av en enkät som besvarats av 420 personer är att en större vinst sällan innebär någon radikal förändring av livet.

Många använder pengarna till att betala av lån, lägga pengar på boende eller köpa bil. En del går ner i arbetstid eller tar ledigt i olika perioder, men få säger upp sig från arbetet.

– Vinstens storlek har inte någon betydelse för om man säger upp sig, säger Bengt Furåker, professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Däremot gör en större vinst personen mer benägen att ta ledigt eller minska sin arbetstid.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor