Asymmetrisk svans avslöjar hundhumör

Ju gladare hund, desto mer viftar den på höger sida om kroppen.
Publicerad

Svansen tenderar att svänga mer åt höger när hundarna är glada. Det har italienska forskare vid universitetet i Trieste funnit. När hundarna blev osäkra eller skrämda rörde sig svansen mer mot vänster.

Det är sedan tidigare känt att positiva eller negativa känslor kan bindas till endera av de två hjärnhalvorna. Hos människor går det exempelvis att förknippa vänster hjärnhalva med kärlek, trygghet och lugn. De olika hjärnhalvorna styr var sin sida av kroppen. Musklerna på höger sida kontrolleras av den vänstra halvan av vår hjärna, och tvärtom. Liknande uppdelning har man funnit hos djur. Fåglar spanar exempelvis efter mat mer med högra ögat, medan det vänstra vakar efter angripare.

Eftersom hundarnas svans är placerad mitt i kroppen var forskarna nyfikna på om svansen ändå kan uppvisa asymmetriskt beteende. De filmade 30 hundar när de mötte sin matte eller husse, en främling, en annan mer dominant hund och en katt. Forskarna fann då att ju gladare möte, som med husse eller matte, desto mer viftar hundens svans åt höger.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor