Män raggar och kvinnor dansar

Hans Andersson vid Umeå universitet har gått på krogen och undersökt hur vi raggar.
Publicerad

Ett femtiotal krog- och nattklubbskvällar har Hans Andersson hunnit med i samband med sin doktorsavhandling om ”parningsritualer”. Där har han ägnat sig åt deltagande observationer och talat med folk. Han har även gjort ett antal djup- och gruppintervjuer om raggande och kontakter mellan könen.

1. Hur raggas det?

– Det framgångsrika raggandet handlar om social kompetens. Det gäller att kunna läsa mellan raderna, att vara finkänslig, att känna till ritualerna och att inte gå fram för fort – men heller inte för långsamt. Då rinner det ju ut i sanden. Det är en förhandlingstrappa i många steg. Krogen är en av de få platser i vårt samhälle där man får söka sexuella kontakter. Men samtidigt är detta något av en myt eftersom de flesta kontaktförsök misslyckas. Krogen är egentligen en plats för avvisanden snarare än lyckade erövringar.

2. Hur ser könsmönstren ut?

– De är tydliga. Det är männen som förväntas ta initiativ och kvinnorna som blir uppvaktade. Det är därför det skrivs handböcker för män i konsten att ragga. Männen förväntas ta första steget, medan kvinnorna ska gallra bland uppvaktarna. Männen går i regel ut på krogen i det uttalade syftet att ragga, medan kvinnor går ut för att dansa och träffa sina vänner – säger de i alla fall. För det är ju inget en kvinna pratar om, det anses ju inte så fint att ragga som tjej. Men påfallande många män upplever sig blyga och maktlösa just på krogen. Där blir de avvisade och gör bort sig, och det hänger samman med mansrollen och de förväntningar som männen har på sig som initiativtagare. Kvinnan är ju, något tillspetsat, privilegierad på krogen. Många män jag talat med upplever krogen som en miljö för ständiga besvikelser. Kvinnor å sin sida kan uppleva krogen som ett ställe där man inte får vara ifred för uppvaktande män.

3. Det du berättar stämmer inte så bra med mediebilden av den moderna frigjorda kvinna som tar för sig à la Sex and the city?

– Nej, det är ju blott och bart en mediebild. Så ser det inte ut i verkligheten. Det är ytterst sällan kvinnor tar initiativ på krogen. Men många kvinnor tror själva på myten om den initiativrika kvinnan och att alla andra kvinnor är så. Men det är de inte. Det har inte blivit mer jämställt på krogen.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor