Dåliga jobbrelationer ökar risken för utbrändhet

Publicerad
Antal sjukskrivningar år 2007 i 30 dagar eller mer.
Bild: Per Thornéus

Långtidssjukskrivning på grund av stressrelaterade sjukdomar föregås ofta av en lång tid utan trygga relationer på arbetsplatsen.

I en doktorsavhandling i folkhälsovetenskap har Ulla-Britt Eriksson, Karlstads universitet, kartlagt vägen in i sjukskrivning på grund av utbrändhet. Hon har gjort både djupintervjuer och skriftliga enkäter.

– Konflikter eller sva­ga sociala band har stor betydelse för sjukskrivningen, säger hon.

Första steget i det som Ulla-Britt Eriksson kallar ”utbrändhetstrappan” är ofta stora förändringar på arbetsplatsen, till exempel upprepade omorganisationer.

– Att relationerna där­med försvagas tycks vara en ännu viktigare faktor för sjukskrivning med psykisk diagnos än omorganisationen i sig.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor