I öst är det ögonen som gäller

Kulturella skillnader i hur vi läser av ansikten kan förklara missförstånd.

Publicerad

**Olika blickfång**. Västerlänningars blick går mellan ögonen och munnen (t.v.), medan östasiater fokuserar på ögonen.
Bild: Rachel Jack/Current Biology

Våra grundläggande ansiktsuttryck har länge betraktats som universella – en ledsen engelsman kan få tröst i Kina. Men om engelsmannen gör en min av rädsla eller avsky är risken stor att han blir missförstådd. Just dessa två ansiktsuttryck har nämligen visat sig vara svårtolkade för personer i östasiatiska kulturer.

Nu har forskare vid skotska University of Glasgow funnit en trolig förklaring. Med hjälp av en ögonkamera har de upptäckt att försökspersoner från Kina och Japan främst betraktar ögonen när de läser av ett ansikte, medan västerlänningar låter blicken vandra över hela ansiktet. Följden blir att östasiater oftare förväxlar rädsla med förvåning och avsky med ilska när de ska tolka isolerade ansiktsuttryck. Mönstret är detsamma oavsett om ansiktet är västerländskt eller östasiatiskt.

– Vi har även preliminära data från en studie på personer som är födda i Kina men uppvuxna i Storbritannien, och de har som grupp ett mer västerländskt ögonrörelsemönster. Så vår teori är att skillnaden är kulturell snarare än biologisk, säger psykologiforskaren Rachael Jack som har lett undersökningen.

Hon påpekar som kuriosum att kulturskillnaden också märks när vi skriver så kallade smileys – de fokuserar på olika delar av ansiktet. Den tröstade engelsmannen blir :-), vilket säkert också gör den tröstande kinesen ^.^

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor