Främlingsfientligheten ökar inte, trots krisen

Årets mångfaldsbarometer visar att attityden till etnisk mångfald är stabil i Sverige.
Publicerad

Den senaste undersökningen om svenskarnas inställning till mångfald visar att kvinnor, yngre personer, människor med hög utbildning och personer i större städer är mest positiva till etnisk mångfald. Detta bekräftar tidigare års studier.

– Den ekonomiska krisen tycks inte ha ändrat på svenska folkets överlag positiva inställning till mångfald, säger Irving Palm, docent i sociologi vid Uppsala universitet. Till skillnad från vad många kanske tror syns ingen tendens till ökad främlingsfientlighet i samhället.

Även om flertalet är positiva, så menar en stor majoritet (ca 80 procent) att invandrare har skyldighet att anpassa sig till svenska vanor, och en sakta ökande andel (64 procent i år) menar att muslimska kvinnor i Sverige är mer förtryckta än andra kvinnor.

Andelen svenskar med extremt negativa attityder till mångfald har pendlat kring 5 procent och fick i årets mätning 4 procent.

Mångfaldsbarometern är en årlig rikstäckande enkätundersökning som sedan år 2005 genomförs av Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Enkäten bevaras av drygt 1000 personer.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor