Död förälder dödar

Om en förälder går bort ökar dödlighetsrisken för barnen. Det gäller framför allt om modern dör.
Publicerad

Barn, som är 10–18 år gamla och förlorar sin mamma, löper två gånger högre risk att dö än barn som har kvar sin mamma i livet. Men sambandet gäller inte bara barn. Även bland 40–50-åringar som förlorar sin mamma är dödsrisken högre.

– Våra föräldrar har uppenbarligen stor betydelse för oss genom hela livet, säger Mikael Rostila, sociolog vid Stockholms universitet. När det gäller vuxna barn så kan dödsfallet medföra ökad stress eller försämrade vanor. När det gäller barn så kan den nya familjesituationen ge sämre ekonomi eller minskat stöd.

Värst blir hälsoeffekterna för barnen om föräldrarna dör oväntat, exempelvis genom olycka eller självmord.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor