Illusionen av ljus krymper pupillen

Pupillens rörelse avslöjar en glipa mellan verkligheten och det vi tror att vi verkligen ser.
Publicerad
**Skenljus**. Bilden överst ser ut att vara ljusstarkare än den nedanför, men i själva verket finns ingen skillnad.
Bild: Janne West

Om man riktar en ficklampa mot någons öga, drar pupillen ihop sig. Reflexen fungerar även hos en person med en hjärnskada som slagit ut alla medvetna synupplevelser. Därför har forskarna länge tänkt sig att det finns något slags ljusmätare inne i ögat som anpassar pupillens storlek efter rådande ljusförhållanden, ungefär som i en kamera.

Men verkligheten är mer invecklad än så. Norska psykologer mätte pupillens storlek hos försökspersoner som tittade på två varianter av en optisk illusion konstruerad av den japanske psykologen och konstnären Akiyoshi Kitaoka. Det verkar komma ett ljussken från mitten på den vänstra bilden, medan den högra bilden ser mörkare ut. I själva verket är båda bilderna exakt lika ljusstarka. Trots det drar pupillen ihop sig när vi tittar på den vänstra bilden.

– Det betyder att hjärnans förmåga att föreställa sig saker har en direkt effekt på grundläggande fysiologiska processer, säger Tor Endestad, psykolog vid Oslo universitet.

En kamera som enbart mäter det infallande ljusets intensitet skulle aldrig göra samma misstag.

De norska forskarna menar att deras resultat ligger i linje med andra rön som visar att våra sinnen inte är några passiva mätinstrument. I stället verkar sinnesintrycken bygga på både nedärvda och inlärda föreställningar om hur världen ser ut.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor