Hårt att vara homosexuell i Nigeria

Attityden till homosexualitet har undersökts i 39 länder i olika delar av världen. Störst acceptans hittar man i Västeuropa och Nordamerika.

Publicerad
Under Prideparaden i Seattle, USA, i juni slängde åskådarna pengar i den stora flaggan som bars fram av deltagarna.
Bild: istockphoto

Stor skillnad mellan väst och öst. Drygt 35 000 personer i 39 länder har svarat på frågan: ”Ska samhället acceptera homosexualitet?”.

I Nigeria menar en (1) procent av befolkningen att samhället ska acceptera homosexualitet, medan 88 procent av de tillfrågade i Spanien svarar ja på samma fråga. Detta framgår av en ny studie från Pew reseach center. Forskarna ser en tydlig koppling till religion – homosexualitet är mest accepterat i länder där religion spelar minst roll.

I Afrika och i den muslimska världen är toleransen minst. Där menar drygt 90 procent av de tillfrågade att homosexualitet är oacceptabelt. I Europa skiljer Ryssland ut sig som det klart mest homofoba landet, där bara 16 procent tycker att homosexualitet är acceptabelt. I USA, Kanada och Sydkorea hittar man de snabbaste förändringarna i acceptans jämfört med tidigare studier. Överlag är yngre personer mer toleranta än äldre, och kvinnor något mer toleranta än män.

Undersökningen har genomförts genom intervjuer med över 35 000 personer i 39 länder. Intervjuerna gjordes under mars och april 2013.    

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor