Hjälp kroppen att hålla rytmen

Vi vet att ljus är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande. Men det verkar som att skolbarn är mycket mer inomhus i dag – många skolor har inte ens någon riktig skolgård. Kan ljusbrist vara en del av förklaringen till Sveriges dåliga resultat i PISA-undersökningarna?

/Carl-Johan Rosén

Publicerad
Ljuset från bildskärmen kan leda till en minskad halt av sömnhormonet melatonin.
Bild: iStock

Svar: Det går inte att ge ett enkelt svar på frågan då väldigt många faktorer spelar in, men jag kan förklara varför just inomhusvistelse skulle kunna vara en faktor av betydelse. Undersökningar visar att vi tillbringar en allt större del av vår vakna tid inomhus. I länder långt från ekvatorn medför detta att vi under den mörka årstiden är väldigt beroende av konstljus.

Vår dygnsrytm styrs bland annat av ljus, och vårt biologiska system är gjort för dagsljus. På samma sätt är vi beroende av mörker för att kunna sova. Vi behöver mycket ljus på morgonen och lite ljus på kvällen. Om denna ljus/mörker-cykel sätts ur spel kan vi påverkas negativt. Ofta sätts dygnsrytmen ur spel på grund av att vi vistas inomhus så att vi får för lite ljus på morgonen och faktiskt för mycket ljus på kvällen.

I dag använder många unga läsplattor och mobiltelefoner som man har relativt nära ögonen. Ljuskälla i den här typen av utrustning är ofta LED. Detta kan leda till att vårt sömnhormon melatonin trycks ned, och sitter man med läsplattan på kvällen, just innan man ska lägga sig, kan detta leda till att man inte somnar och att dygnsrytmen förskjuts. Det är lätt att då hamna i en ond cirkel där man till sist har vänt på dygnet. Detta skulle kunna påverka skolresultaten.

Eftersom resultaten i andra nordiska länder ligger på en högre nivå än i Sverige så tror jag dock inte att det är den huvudsakliga orsaken till dåliga resultat generellt. Men det är ändå klokt att beakta detta fenomen och se till att tillbringa en tid utomhus under morgonen och förmiddagen, och inte utsätta sig för onödig ljusstrålning på kvällen.

/Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi, Lunds tekniska högskola

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor