Syskon till barn med autism är långsammare

Ny studie kan underlätta tidig diagnos för barn med autism.

Publicerad
Hur ett litet barn reagerar på en rullande boll ger forskare viktiga ledtrådar.
Bild: iStock

Småsyskon till barn med autismdiagnos har svårare att planera sina rörelser under spädbarnstiden. Det visar ett experiment vid Uppsala barn- och babylab, där 45 tio månader gamla barn, varav 29 hade syskon med autismspektrumtillstånd (AST), fick försöka fånga en rullande boll. Båda grupperna lyckades lika många gånger. Men syskon till barn med AST hade svårare att planera sina rörelser än de andra spädbarnen.

Syftet med experimentet är att se om det går att upptäcka autism redan i spädbarnsåldern. Genom att underlätta diagnostiseringen vill forskarna att de berörda ska kunna få tidigare insatser.

– En procent av befolkningen har autism. Sannolikheten för att få diagnosen är betydligt högre om barnet har ett storasyskon med AST. Men det är först när vi vet vilka av deltagarna som senare får en diagnos som vi vet om vår förutsägelse stämmer, säger Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi på Uppsala universitet, och en av forskarna bakom studien.

Varför barnen som hade syskon med autism sträckte sig efter bollen först när den var nåbar, medan de i kontrollgruppen verkade registrera den innan dess, har han inget svar på. Eftersom de flesta av småsyskonen statistiskt sett inte får en diagnos, återstår fler experiment för att hitta ytterligare kännetecken.

– Skillnaden mellan grupperna var tydlig, men vi vet inte vad det beror på. Resultatet är en första indikation. Nästa steg är bland annat att undersöka om det är någon annan motorik än bara den planerade som skiljer sig mellan grupperna.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor