Ett tack för disken stärker relationen

Publicerad

Bild: iStock

Att visa uppskattning för hemarbetet är bra för relationen. Det framgår av en ny studie från Stockholms universitet.

En stabil relation bygger bland annat på att båda parter har en gemensam bild av hur mycket tid som läggs på hushållsarbete. Detta framgår av en ny studie där drygt 1 000 svenska heterosexuella par svarat på frågor om sitt eget och partnerns hushållsarbete. Forskarna har på så vis kunnat se hur pass väl parens uppfattning om hur mycket var och en gör i hemmet stämmer överens.

Kvinnor som utför mer hushållsarbete än sin manliga partner är över lag mindre nöjda med relationen och mer benägna att fundera på skilsmässa. I de relativt ovanliga relationer där båda parter anger att männen gör mest hushållsarbete så rapporterar männen att de inte är nöjda med relationen och båda parter överväger skilsmässa.

”De relationer där mannen uppger att de delar lika på hemarbetet men kvinnan uppger att hon gör mer, upplevs som sämst och minst stabila”, skriver forskarna i rapporten.

– Men om man visar uppskattning och uppmärksammar att partnern gör mer så fungerar relationen bättre, säger Leah Ruppanner, forskare i sociologi vid Stockholms universitet, som är medförfattare till studien.

Vad kan personer som lever i en relation dra för lärdomar av er forskning?

– Ta hushållsarbetet på allvar, säger Leah Ruppanner. Det är uppenbarligen en viktig del av en relation. Och ge er partner uppskattning för vad hon eller han gör i hemmet. Det handlar om att synliggöra varandras insatser.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor