Allt fler kvinnor på toppen

De flesta höginkomsttagare är män, men andelen kvinnor har ökat kraftigt sedan 1970-talet. 

Publicerad
Andelen kvinnor bland den tiondel med högst inkomster (P90-100, blått) och bland den hundradel som tjänar mest (P99–100, grönt). Ju högre lön, desto färre kvinnor, med andra ord.
Bild: SNS

Bland de 10 procent som tjänar allra mest i Sverige har andelen kvinnor mer än fördubblats sedan 1970-talet. Och inom den procent som tjänar allra mest – de cirka 70 000 personer som tjänar mer än 100000 i månaden – har andelen trefaldigats, från 6 till 18 procent. Detta framgår av en ny forskningsrapport från SNS.

– Även internationellt så ser vi samma trend, men i denna utveckling släpar faktiskt Sverige efter allt mer, säger Jesper Roine, som är forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och som är medförfattare till studien.

Det finns forskare som har talat om den nordiska jämställdhetsparadoxen – trots att jämställdheten generellt är mycket stor, är det få kvinnor som når den absoluta toppen. De baltiska länderna är mindre jämställda, men har samtidigt en långt större andel kvinnor bland toppcheferna. I Norden är omkring 13 procent av näringslivets toppchefer kvinnor, medan siffran i Öst- och Centraleuropa är 32 procent.

Kvinnornas andel av toppinkomsterna 1974–2013. Andelen kvinnor bland den tiondel (rött) respektive hundradel (grönt) av befolkningen som har högst inkomst i Sverige. Ju högre lön, desto färre kvinnor, med andra ord. Källa: SNS

– Kanske finns det aspekter av vår välfärdsmodell som å ena sidan möjliggör ett högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande – dagis och en generös föräldraförsäkring – men som å andra sidan eventuellt kan vara ett hinder för kvinnor som satsar på karriären. Det kan till exempel leda till en förväntan att kvinnor är borta många år sedan de fått barn. Detta kan bidra till att kvinnor inte rekryteras till toppositionerna.

Jesper Roine påpekar att i till exempel USA har kvinnor generellt långt sämre möjligheter att vara hemma med barn än i Sverige. Men i toppskiktet finns det fler kvinnor i USA än i Sverige. 

– De som har råd med hushållstjänster kan då göra karriär, och lyckas bättre än svenska kvinnor, medan samhället i övrigt är mindre jämställt, säger Jesper Roine.

Av rapporten framgår att en man i toppen ofta har en partner med lägre inkomst än han själv, medan en kvinna i regel har en partner med hög inkomst.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor