Massdöd bland insekter

Publicerad

Bild: Istock

Inom 50 år riskerar 40 procent av alla insektsarter att dö ut. Den varningen kommer från forskare som har sammanställt drygt 70 internationella insektsstudier. Resultatet är publicerat i tidskriften Biological Conservation.

Det allvarligaste hotet är att insekternas livsmiljö förändras. Framför allt är det nischade insekter med ett mycket specialiserat levnadssätt som drabbas, exempelvis vissa steklar, där humlor och bin ingår.

Andra hot är i tur och ordning gifter, biologiska faktorer som parasiter och – särskilt i varmare områden – klimatförändringar. Några svagheter i sammanställningen är att data huvudsakligen kommer från Nordamerika och Västeuropa, och att det är ont om längre tidsserier. De studier som finns pekar dock åt samma håll.

– Vi måste hantera minskningen av de viktiga livsmiljöerna, säger Lina Herbertsson, som forskar om pollinerande insekter vid Lunds universitet.

I vår del av världen handlar det till stor del om ”halvnaturliga” miljöer, som är påverkade av människan men bebos av vilda arter – till exempel ogödslad och oplöjd betesmark och slåttermark.

– Många organismer är anpassade till den typen av miljö. Men i dag odlar vi djurens bete på åkermark i stället, säger Lina Herbertsson.

Insekter är en förutsättning för många ekosystem. Om insekterna försvinner får det följdeffekter för många andra arter, och i slutänden människan.

Det enda kända massutdöendet på jorden som har drabbat insekter i stor skala är det stora utdöendet i slutet av tidsperioden perm för ungefär 250 miljoner år sedan. Då försvann cirka 90 procent av jordens alla växt- och djurarter.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor