Stridskniv från järnåldern hittad i Västerås

En lång stridskniv från tidig vikingatid har hittats i en gammal brunn vid bygget av ett bostadsområde i Västerås. Kniven har bevarats ytterst väl tack vare leran i brunnen.

Publicerad
Ornamenteringen är typisk för vendeltid-vikingatid, men ses sällan på föremål av trä, som knivens skaft, eftersom de oftast förmultnar.
Bild: Acta konserveringscentrum

– Det är ett helt otroligt fynd! Klingan är naturligtvis lite rostig, men i princip intakt och fortfarande vass, säger projektledaren Louise Evanni vid Arkeologerna, ett grävföretag vid Statens historiska museer.

Det korta vapnet liknar en längre kökskniv. Typen kallas stridskniv, eller scramasax med ett ord av gammalt germanskt ursprung. De brukar vanligen bara hittas i gravar för personer ur eliten. Troligen har vapnet offrats i vendeltid eller vikingatid eftersom det låg i en brunn.

– Vi tolkar det som ett offer, i och med att det var så pass värdefullt. Om man tappar ett sådant i en brunn tar man upp det, säger Louise Evanni.

F&F Evenemang:

En kväll om livet efter digitaliseringen

En tankeväckande och lärorik kväll med teknikhistorikern Nina Wormbs, sociologen Malin Åkerström, filosofen Hans Ruin och litteraturvetaren Jesper Olsson. 25 januari på Playhouse Teater i Stockholm.

Läs mer och boka

Många fynd i villaområde i Skälby

Kniven hittades i Skälby utanför Västerås, där utgrävningar gjorts i flera omgångar sedan 1990-talet när villa- och industriområden byggts ut. I närbelägna Bäckby har fodral till liknande stridsknivar hittats i brandgravar.

I en annan brunn i Skälby hittades tidigare i år en fin kam, som troligen är över 300 år äldre. Det är ett enormt fornlämningsområde, enligt Louise Evanni.

– Det vimlar av brunnar här, säkert ett hundratal. Området var mycket vattensjukt. Och det finns mycket huslämningar, tätt inpå varann. Det kan vara ett av Sveriges största sammanhängande boplatsområden från bronsåldern och framåt.

Stridskniven från yngre järnåldern var välbevarad, tack vare att den legat i lera i omkring 1 300 år. 
Bild: Louise Avenni

Den praktfulla stridskniven är än så länge svår att placera i ett sammanhang. Typen är vanlig just i Västmanland, där man sällan hittar svärd i gravar från samma tid. Till skillnad från svärd saknar stridskniven hjalt – en tvärslå vid handgreppet.

De lämningar av boplatser som hittats tyder inte på att det var någon elitmiljö. Huslämningarna är tämligen ordinära – inga spår av långa hallbyggnader har till exempel ännu hittats. Inte heller har de gravar som hittats haft några gravgåvor att tala om – med ett undantag där arkeologerna bland annat funnit pärlor, järndetaljer och bältesbeslag.

Fynd av metallklipp och små blyvikter visar att metallhantverk kan ha bedrivits på platsen. Även en liten vridkvarn och ett arabiskt mynt har hittats. Arkeologerna hoppas även hitta kol eller annat som kan datera platsen, men sannolikt tillhör den boplatsområdets yngre delar, från senare delen av järnåldern.

Grävningarna pågår till i mitten av oktober.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor