Glutenintolerant utan ett enda symtom

Många barn är idag glutenintoleranta utan att veta om det och därför pågår en debatt bland forskare om man ska införa mass-screening. Ny forskning visar att det enda sättet att hitta de sjuka är att ta blodprov på alla barn.

Publicerad
Förbjuden frukt

Tänk att du mår prima, äter gärna gott bröd, bullar och kakor men en dag får du helt plötsligt reda på att du lider av celiaki och aldrig mer får äta vete, råg eller korn. Men du har aldrig mått dåligt av att äta bröd, och aldrig känt av de typiska symtomen för glutenintolerans; illamående, diarréer, viktnedgång, nedstämdhet.

Överraskningen att diagnosticeras med celiaki utan att ha några symtom råkade en grupp 12-åringar ut för som deltog i en studie som kallas för ETICS – Exploring The Iceberg of Celiacs in Sweden.

Läkaren och forskaren Anna Rosén och hennes kollegor vid Umeå universitet publicerade i veckan nya resultat från studien i den amerikanska tidskriften Pediatrics.

Forskargruppen lät 7054 tolvåringar och deras föräldrar svara på enkät om barnets hälsa innan de tog blodprov på barnen och undersökte förekomst av antikroppar mot gluten. De som hade misstänkt mycket antikroppar i blodet fick gå vidare och genomgick en gastroskopi då en liten bit av tunntarmen analyserades. En skadad tunntarm är ett säkert tecken av att personen inte tål gluten, och alltså lider av celiaki. När hon slutar äta gluten, läker tunntarmen av sig själv.

Syfte med Anna Roséns studie var att utarbeta ett frågeformulär som skulle fånga upp symtom på glutenintolerans och kunna användas för att testa alla barn för glutenintolerans, celiaki. Ungefär en procent av alla barn och unga är idag diagnosticerade med celiaki, men man vet att två till tre procent av barn och unga har sjukdomen. Därför söker man efter metoder att upptäcka sjukdomen så fort som möjligt. 

Men resultatet av studien överraskade henne. De barn som upptäcktes lida av celiaki uppvisade inte fler typiska symtom än den grupp av barn som var friska. Vissa av barnen som hade en fullt utvecklad celiaki med skadad tunntarm kände inte av några symtom.  .

– Man kan gå länge utan symtom, och sjukdomen kan ge sig till känna på massa olika sätt. Vi brukar kalla den för klinisk kameleont, säger Anna Rosén.

Det pågår nu en debatt huruvida man ska testa alla barn för celiaki. Anna Roséns studie visar att det inte går att ta några genvägar via ett frågeformulär.

– Mina resultat visar att om man ska införa screening så kan man inte använda ett frågeformulär som ett ”prescreenings-instrument”, för att sålla ut vilka barn ska ta blodprov från.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor