Googlesökningar avslöjar vår psykiska hälsa

En ny studie av nätsökningar visar hur vår psykiska hälsa varierar med årstiderna.

Publicerad

Tidigare har man inom vården kunnat förutse bland annat influensaepidemier genom att kartlägga hur folk googlar olika symtom. När forskare vid San Diego University i USA i stället ställde in analysverktyget Google Trends med siktet inställt på sökningar relaterade till psykiska sjukdomar fann de ett slående mönster. För en rad psykiska åkommor – adhd, ångest, bipolaritet, depression, ätstörningar, tvångssyndrom, schizofreni och självmordsbenägenhet – fanns samma årscykel för sökningar på internet. På sommaren minskar sökningarna med i medeltal 14 procent i USA och 11 procent i Australien, de två länder vars invånares Google-sökningar kartlagts under åren 2006–2010.

Sökningar på ätstörningar visade den största årstidsskillnaden, där antalet sökningar minskade med 42 procent på sommaren jämfört med vintern i Australien, och med 37 procent i USA. För schizofreni var motsvarande skillnad cirka 37 procent i båda länderna. Minst skillnad syntes för ångest, med en sommarminskning på 7 procent i USA och 15 procent i Australien. I undersökningen har forskarna justerat siffrorna för att kompensera för medieskriverier och andra faktorer som skulle kunna påverka resultatet.

Tidigare forskning om årstidspåverkan på psykiska sjudomar är motstridig. I intervjuundersökningar har man i vissa fall inte sett någon som helst variation över året, medan andra studier sett en minskning av antalet insjuknanden i flera psykiska sjukdomar under sommaren.

Forskarna påpekar att en symtomsökning på Google så klart måste vara ett bevis på att någon lider av sjukdomen i fråga, men de drar ändå slutsatsen att psykisk sjukdom är starkare kopplad till årstid än man tidigare trott.

Bland möjliga förklaringar till minskad psykisk ohälsa under sommaren pekar forskarna på allt från en ökad halt av vitamin D, något som på senare år seglat upp som en möjlig faktor för psykiskt välmående, till att många är mer socialt aktiva på sommaren, en välkänd skyddsfaktor mot mental ohälsa.

 

Studien har publicerats i American Journal of Preventive Medicine.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor