Motionsappar ökar antalet steg om dagen

Människor som får prova en motionsapp på telefonen går i snitt 1850 fler steg om dagen – mer än nog för att vara positivt för hälsan. Det visar en stor forskningsöversikt från Australien.

Text Oskar Alex
Publicerad
Forskarna betonar att motionsteknik inte behöver innebära en dyr investering. Många har redan de verktyg som behovs, i form av en smartphone vars stegräknare gott och väl räcker.
Bild: Getty images

Att komma i form är kanske det mest klassiska nyårslöftet av alla, med goda skäl. I hälsoväg är all motion bättre än ingen, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

Nyårslöftet om motion är även det vanligaste, åtminstone bland det svenska folket vilket F&F tidigare skrivit om. Nu visar en forskningsöversikt och meta-analys av 28 studier att motionsappar kan vara vägen dit.

Tidigare studier har gett olika resultat, både positiva och negativa. I vår översiktsartikel har vi genomfört en meta-analys för att kombinera effekten av studierna och dra en övergripande slutsats utifrån det, säger artikelns huvudförfattare Liliana Laranjo, som forskar om digital hälsa vid University of Sydney, Australien.

Appar med påminnelser hjälpte mest

I de 28 studierna ingick strax över 7000 friska personer mellan 18 och 65 år, som slumpades till en behandlingsgrupp (att få prova en app) eller en kontrollgrupp (ingen app), under en period som varierade i längd – mellan två till 40 veckor.

Översikten visade att motionsappar ökade antalet steg per dag med i genomsnitt 1 850 stycken. Den tydde även på att appar med påminnelsefunktioner var särskilt effektiva.

Nu hoppas Liliana Laranjo att fler ska dra nytta av verktygen som redan står till förfogande.

– I dag är det så många som har en smartphone, och alla smartphones har en stegräknare. Man behöver inte investera i en dyr, exklusiv smartklocka för att få en positiv effekt, säger hon.

Egen erfarenhet av patienters motvilja

Med en bakgrund som allmänläkare vet hon precis hur svårt det kan vara att ändra folks motionsvanor.

– Jag kände ofta en frustration över det, vilket är en av anledningarna till att jag ville göra den här studien. Istället för att vårdgivare ska hålla patienter i handen och ”tvinga” dem att röra på sig kan vi peppa dem att själva ta tag i sitt motionerande – till exempel med en app, där de kan sätta mål och följa sin egen utveckling, säger hon.

Studier där deltagare slumpats ut mellan en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp kallas för randomiserade, kontrollerade studier – en design som anses ha en hög vetenskaplig standard. En brasklapp med översikten är att kvinnor bara utgjorde 28 procent av de cirka 7 000 deltagarna, vilket gör resultaten svårare att generalisera till kvinnor i allmänhet, jämfört med män.

Studien publicerades i tidskriften British Journal of Sports Medicine.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor