Björnar mot vapen

Publicerad

McCain, republikansk presidentkandidat i USAs primärval, ondgjorde sig i sitt valtal till New Hampshire-borna i går över den biologiska forskningens kostnader för det amerikanska folket. Han pekade speciellt ut en genetisk undersökning av björnar i Montana som kostade skattebetalarna 3 miljoner dollar. För att rättfärdiga sitt stöd för kriget i Irak drar han slutsatsen att biologisk forskning är onödig och inte bör stödas med skattemedel. Dessa skall istället läggas på den största utmaningen under 2000-talet, enlig McCain den radikal-islamistiska extremismen. Ett krig som redan kostat skattebetalarna flera tusen miljarder dollar! Om McCain blir president i USA är det kanske bäst att flytta de ca 1000 kvarvarande exemplaren av USAs grizzly-björnstam till Kanada. Eventuellt flyttar även biologerna med!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor