Annons

Cement och koldioxid

Författare: 

Publicerad

2008-02-11
Strax innan jul skrev den ansedda brittiska politiska veckotidningen The Economist om betong och koldioxidutsläpp. Cement, den huvudsakliga beståndsdelen i betong, orsakar ungefär fem procent av mänsklighetens koldioxidutsläpp - mer än flygtrafiken gör! (Detta enligt cementindustrin själv, så siffran är knappast överdriven.) Utsläppen härrör både från den energi som omsätts vid tillverkningen av cement och från den kemiska process som cementtillverkningen förutsätter. Det går alltså inte att spara sig ur utsläppen, och cement lär vara det enskilda ämne efter vatten som är mest använt på planeten.Jag har väntat med spänning för att se hur Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet tar upp frågan på sina ledarsidor. (Det brukar vara en två veckors ledtid för en fråga som The Economist tar upp tills den dyker upp i det politiska samtalet i Sverige.) Ännu har inte frågan hamnat på dagordningen. Det är konstigt, för här i närområdet borde industri med vana av att tillverka byggnader och andra strukturer i trä kunna agera snabbt och opportunt. Hur binda koldioxid bättre än med Karl XIII:s bro?

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Artikeln du refererar till i The Economist påpekar att cementtillverkning är förknippat med stora utsläpp av koldioxid, både genom själva processen och genom förbränning av stora mängder fossila bränslen för att driva processen. Jag är inte lika spänd på om och hur DN och SvD skall reagera på artikeln i The Economist. Ansedda politiska veckotidningar som The Economist i all ära, men välkända fenomen blir inte hett nyhetsstoff varje gång de ventileras i dessa alster (och i ärlighetens namn gör väl inte The Economist anspråk på att förmedla en nyhet, utan snarare kanske lite fördjupning kring vilka möjligheter till förändring cementindustrin ser). Cementtillverkningens bidrag är medräknade i gängse uppskattningar av de antropogena utsläppen av växthusgaser, och alltså en del i de siffror dagstidningarna grundar sin rapportering på. Redan i sitt första Technical Paper från 1996 (finns att ladda ner på www.ipcc.ch) tar FNs klimatpanel IPCC upp att betong i byggnader med fördel kan ersättas med trä för att minska utsläppen av koldioxid. Jag vet inte om svensk dagspress haft artiklar om cementtillverkningens koldioxidutsläpp. En sökning på DNs hemsida (sökord cement koldioxid) ger några få träffar där cementindustrin nämns flyktigt i sammanhanget. Jag har letat lite på några andra ställen efter hur det stora bidraget från cementtillverkning presenteras populärvetenskapligt. Fossil förbränning tas alltid upp, men andra viktiga faktorer som förändrad markanvändning och koldioxidavgång vid cementtillverkning nämns mer sällan. Kanske uppfattas det som för svårt att förklara för en bredare publik? Synd i så fall om vetenskapsjournalistiken håller sig på en så pass ytlig nivå i en så viktig fråga.

Lägg till kommentar