Komplexitet är inte detsamma som kaos

Publicerad

Igår eftermiddag höll professor [Elinor Ostrom](http://www.iu.edu/nobel/) sin [Nobelföreläsning](http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2009/ostrom-lecture.html) på Stockholms universitet. Hon fick Riksbankens pris till Alfred Nobels minne för sin forskning om ekonomisk organisering. Hur banbrytande hennes forskning var blev tydligt när hon berättade hur illa det hon observerade som doktorand i Kalifornien rimmade med den stiliserade modellvärld befolkad av en representativ individ (föreställ er herr Svensson) och två typer av varor (privatägda eller offentliga) som karakteriserade dåtida nationalekonomisk analys.
Inte bara tog hennes forskning sig an organiseringen av gemensamma tillgångar såsom fiskevatten och skogar, utan ifrågasatte också om det verkligen är så att rationella individer obönhörligt hamnar i dilemman de inte har någon möjlighet att lösa. Det klassiska dilemmat som oftast refereras till är det så kallade ”[fångarnas dilemma](http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner’s_dilemma)”. Ursprungsexemplet handlar om två kriminella som sitter i fängelse anklagade för ett allvarligt brott, som de faktiskt är skyldiga till. De skulle kunna bli frikända eftersom det finns brist på bevis om ingen av dem tjallade, men om en tjallar går den andra helt fri. Tjallar båda får de bägge två fängelse. Om fångarna inte får kommunicera är det enda rätta enligt nationalekonomisk teori att båda tjallar. I strategisk bemärkelse är denna situation mycket lik t ex situationer där flera personer eller grupper kan utnyttja en gemensam resurs. Det totalt sett bästa utfallet uppstår om man utnyttjar resursen med måtta men samtidigt kan det vara individuellt rationellt att försöka sno åt sig så mycket som möjligt. Professor Ostroms forskning visar att i verkliga världen kommunicerar folk i sådana situationer och lyckas genom att organisera sig att på olika sätt att ta sig ur fångarnas dilemma.
Inte bara har således Elinor Ostrom framgångsrikt analyserat en ”ny” typ av vara, de s k [samfälligheterna](http://www.cooperationcommons.com/node/361), utan också ifrågasatt ekonomisk rationalitet när den är som snävast definierad. En synnerligen värdig pristagare!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor