Annons

Arbetsförmedlingen förstärker segregering

Att invandrare söker jobb mer aktivt än nordbor hjälper föga.

Personer födda utanför Norden har svag ställning på arbetsmarknaden. Men det beror inte på att de söker jobb mindre aktivt. Det visar professor Eskil Wadensjö vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. I en studie av 3 000 arbetssökande fann han att bland dem som fick arbete hade invandrarna sökt intensivare än nordiskt födda. De använde sig mer av nätverk, sökte oftare direktkontakt med möjliga arbetsgivare, sände fler ansökningar och använde mer tid att söka jobb. Och bland dem som inte fick någon anställning under den tid som forskningsprojektet pågick använde de utomnordiskt födda fler metoder att söka jobb än de nordiskt födda.

Något som kan befästa segregeringen är att handläggare på Arbetsförmedlingen har en verklighetsbild som ligger mycket nära arbetsgivarnas. Det visar en undersökning av fil.dr Anders Neergaard vid Arbetslivsinstitutet, Norrköping. Förmedlarna framstår därmed som arbetsgivarnas förlängda arm när de förklarar vad som krävs för att få jobb. Direktiv från Arbetsförmedlingens ledning tolkas som mer eller mindre verklighetsfrämmande eller som naiva förhoppningar. Forskarna menar att Arbetsförmedlingen på detta sätt tenderar att förstärka segregeringen på arbetsmarknaden.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar