Annons

Bokanmälan: En Nobelpristagare minns

Inför Nobelfesten år 2000 tog neurofysiologen Eric R. Kandel och hans fru Denise danslektioner - de förberedde sig för wienervalsen som de sedan inte hann med efter den festliga middagen.

Annons

Publicerad:

2006-12-01

Men Nobelpriset gav New York-bon Kandel ett tillfälle att på nytt knyta banden med sitt gamla hemland Österrike som han lämnade strax före andra världskriget, liksom många andra judiska familjen på flykt undan nazismen. Hans memoarbok börjar i barndomens Wien, men fortsätter sedan in i psykiatrin och neurofysiologin i USA. Hur i all världen förankras jaget och minnena i vår hjärna?

Han beskriver generöst både sina mentorer och den forskargrupp som var förutsättningen för att han har kunnat komma med banbrytande upptäckter av hur nervsynapserna och lärande hänger ihop i hjärnan - de upptäckter som gav honom ett Nobelpris.

Litteraturhänvisningar

In search of memory

Kandel, Eric R.
W.W. Norton & Co

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.