Annons

Taktfast och intelligent

Personer som är bra på att hålla jämn takt får höga poäng i intelligenstest.

Annons

Människan är ensam bland primaterna om att kunna hålla takten. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Umeå universitet visat att den förmågan hänger samman med intelligens. Ju jämnare takt, desto intelligentare.

Dessutom såg forskarna samband med volymen av vit substans i de delar av hjärnans pannlob som löser problem, planerar och hanterar tid.

- Detta tyder på att det vi kallar intelligens bland annat har sin grund i mängden nervförbindelser i pannloben. Det är förmodligen den som ger stabilitet åt nervaktiviteten i hjärnan, säger Fredrik Ullén, som har lett studien i samarbete med Guy Madison vid Umeå universitet.

Precision i nervcellernas aktivitet är viktig både för att bearbeta information och för inlärning. Men den varierar med millisekunder, och det är sådana variationer som man har uppmätt. Förmågan att vara så exakt i tiden har förmodligen inte med musikalisk rytmkänsla att göra, tror forskarna.

- Variationerna ligger under den nivå man kan uppfatta, säger Guy Madison. Men det är möjligt att personer med den här förmågan kan bli bra trummisar.

Däremot kan man inte dra slutsatsen att slagverkare skulle vara intelligentare än andra. De har tränat upp sin förmåga.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.