Annons

Förbud mot glödlampor sparar fem kärnkraftsreaktorer i EU

Lågenergilampor sparar mycket energi, men medför ökad risk för kvicksilver i hemmen.

Annons

I september genomför EU den första etappen i ett förbud mot glödlampor, då matta glödlampor och klara 100-wattslampor förbjuds. Fram till år 2012 kommer sedan allt fler av de rundstrålande glödlamporna att förbjudas, och i stället ska vi använda lågenergilampor, halogenlampor och lysdioder.

Förbudet har väckt debatt, inte minst med tanke på att lågenergilampor innehåller kvicksilver - en farlig tungmetall.

- Lågenergilampor utgör ett undantag från direktiv som annars förbjuder tungmetaller i elektronik. Under en övergångsperiod kan man tänka sig att detta kommer att öka användningen av kvicksilver, men det är inte tänkt att det ska vara så för alltid, säger Helen Lindqvist, handläggare vid Naturvårdsverket.

Viktig återvinning

Anledningen till att låg­energilampor får innehålla kvicksilver är att det än så länge inte finns något annat bra sätt att få vitt ljus från lysrör - som är flera gånger effektivare än glödlampor.

- Det är enorma energibesparingar, och då får man väga klimatmålet mot en viss ökad risk med kvicksilver, säger Helen Lindqvist.

För att undvika att kvicksilver förgiftar mark, vatten och luft ska lågenergilampor - precis som glödlampor - återvinnas.

- Man måste ta reda på hur det fungerar på orten där man bor. I vissa kommuner får man ett insamlingskärl där man kan samla allt farligt avfall, och det blir vanligare med insamling vid butiker, säger Magnus Franzell vid Belysningsbranschen, en branschförening för tillverkare och importörer av ljuskällor.

I dag vet man faktiskt inte hur stor andel av lågenergi­lamporna som faktiskt återvinns, delvis för att de håller omkring tio gånger längre än glödlampor.

- Beräknar man livslängd och försäljning tillbaka i tiden finner man att insamlingsgraden är hög, kanske 80-90 procent. Men eftersom lamporna håller så pass länge vet vi inte hur många som byts ut varje år, säger Magnus Franzell.

- Det har gjorts så kallade plockanalyser av sopor. Där konstaterar man att det finns en hel del vanliga glödlampor i soporna, men det finns oerhört få låg­energilampor. Det tyder på att insamlingen av lågenergilampor fungerar bra.

Något som är mindre känt är att även bruk av vanliga glödlampor bidrar till kvicksilver i naturen. Med ström från kolkraftverk innebär nämligen varje kilowattimme utsläpp av en fyrtiondels milligram kvicksilver. Sverige har endast en liten andel el från kolkraft, men i EU som helhet kommer omkring var tredje kilowattimme från kol. I det samlade elnätet sparar en lågenergilampa in ungefär lika mycket kvicksilverutsläpp som den själv innehåller.

Lägre elräkning

En fördel med lågenergi­lampor är att de kan återvinnas i stället för att kvicksilvret sprids. En nackdel är å andra sidan att det kan bli ganska höga koncentrationer där en lampa går sönder.

Kemikalieinspektionen har publicerat riktlinjer för vad man ska göra om en lågenergilampa går sönder, men skriver samtidigt att det inte är någon fara att bli utsatt för kvicksilver enstaka gånger. (Man bör samla upp resterna, våttorka samt lägga skärvorna och trasan i glasburk. Dammsug inte. Om lampan lyste när den gick sönder bör man dessutom vädra först.)

Den skillnad som privat­personer främst kommer att märka är förmodligen att elräkningen krymper. I genomsnitt går en fjärdedel av hushållselen till belysning, och Energimyndigheten räknar med att den posten ska halveras. I Sverige betyder det besparingar på 2 terawattimmar. Det motsvarar energi från en fjärdedels kärnkrafts­reaktor eller hushållsel till 400 000 hem. I hela EU är besparingen tjugo gånger större.

Fungerar sämre i värme och kyla

En sällan omnämnd effekt är att det kommer att bli svårare att välja belysning. Lågenergilampor fungerar bra där det behövs mycket ljus, men är känsliga för värmeskiftningar.

- När lufttemperaturen stiger över 25 grader går deras prestanda ner. Och där det är kallare än vanlig rumstemperatur kan man förlora 40–45 procent av ljuset, samtidigt som det tar längre tid för lampan att tändas, säger Kalle Hashmi, belysningsexpert på Energimyndigheten.

För belysning utomhus, där det kan bli minusgrader, bör man därför använda halogenlampor.

- Det är också bättre att använda halogenlampor där färgkontraster är viktigt. Lågenergilampor är svaga i det röda området, så om man vill framhäva rött i sin inredning får man inte samma känsla med lågenergilampor, säger Kalle Hashmi.

Lysdioder är den mest effektiva ljuskällan, men de är dyra.

- Inom vissa tillämpningar kommer lysdioder att börja användas relativt snart, men för allmän belysning dröjer de. Halogenlampor på 20 watt är ganska vanliga i spotlights i hem, och de skulle kunna bytas mot lysdioder på 5 watt redan nu, säger Kalle Hashmi.

Blomlampor onödiga

Dyra lampor för inomhusväxter har samma ljusspektrum som vanliga lysrör och lågenergilampor.

2004-10-01

Jakten på det blå ljuset

Glödlampor med en livslängd på 100 år är ett exempel på vad lasrar som sänder ut blått ljus kan ge.

2004-04-01

Snabbare tåg drar mindre energi

Moderna tåg går 40-50 procent snabbare än äldre tåg dragna av lok, samtidigt som de drar upp till 30 mindre energi.

2007-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

10

Kommentarer

Under den mörka årstiden behöver varje hem, båda ljus och värme, för att få en trevlig inomhusmiljö.En del av denna värme kommer från de goda gamla glödlamporna.Om lågenergilampor används, måste erforderlig värme tas från annan energi.Annars blir det ju kallt ?På sommaren behövs inte mycket ljus, ej heller kvicksilvriga lågenergilampor.Vi måste få dispens ?

Vem tjänar på Lågenergilampan
Inte Du Inte Jag inte Staten inte Ellevrantören
Men tillverkaren tjänar multipengar på dom Nya lamporna !
Utomhus skulle dom kunna göra nytta där behöver Vi ju ingen värme,men där lyser dom knappt sej själva...
Vi har dricka m m i uthus då man ska hämta några flaskor får man inte va mörkrädd det blir ljust efter 1 min !
Sen ska barnen hämta och sätta tillbaka sin cykel Dom har inte tid att vänta slänger in cyklen mitt i gången
Nästa ärende så håller man på och slåihjäl sej ...!
Dessutom kostar dom mer att tända än att stå på hela tiden Så den får vara tänd eller byter jag ut den Nu !
Dom skulle hålla betydligt längre än vanliga glödlampor Grannen har bytt ut sina på garaget 2a gång på1År !
Var är vinsten Jo hos tillverkaren ingen annan har tjänat på dessa "Lågenergilampor"

Jag har inget emot lågenergilampor; familjen har bytt ut mer än 30 glödlampor mot lågenergilampor. Dessutom använder vi ett tiotal lysrör. Vi skulle dessutom kunna byta ut ett antal små glödlampor, som används i prydnadsbelysningar, om det bara fanns möjlighet.Men det finns platser där lågenergilampor knappt fungerar. Vi har t.ex. en matkällare (utan fönster) med en 40 W glödlampa. Det tar ca 10 sekunder att gå in där och hämta något. Byter vi glödlampan mot en lågenergilampa tar det först ett antal sekunder innan den tänder och sedan lyser den knappt sig själv under ett par minuter, speciellt på vintern när temperaturen i källaren är 5 -10 grader.Liknande är det i andra förråd, klädkammare och lokaler, där man bara vistas några sekunder åt gången. Hur har energimyndigheten tänkt sig att man ska göra här?

Jag har liknande lokaliteter i mitt hus, och jag valde att köpa en halogen-floodlight (typ garageuppfartslampa) med rörelsedetektor. Tänds när man öppnar dörren och släcks efter inställd tid. Enda minusposten är att man får vifta lite med armarna då och då om nåt tar tid att hitta.

I artikeln om lågenergilampor återupprepas en missvisande och vilseledande beräkning av energibesparingen.Kanske är det sant att vi inom EU skulle kunna spara energi motsvarande några kärnkraftverk, men detta förutsätter att huvuddelen av lågenergilamporna tillverkas utanför EU.Jag har inget emot att gå över till lågenergilampor, men den globala energibesparingen jämfört med gamla glödlampor är högst 10-15 procent. Energiåtgången för att tillverka en lågenergilampa är många gånger större än att tillverka en klassisk glödlampa, om man räknar in alla steg från råvaruutvinning till färdig lågenergilampa.Lågenergilampan har ju en längre livslängd, och kan kvalitén på dessa lampor förbättras, och en allt längre livslängd uppnås, ökar också energibesparingen.Vi nordbor får heller inte glömma glödlampans värmeenergi, som vintertid värmer våra bostäder. Också denna energi måste ingå i beräkningen av den totala enegibesparingen.

Ingvar: Som framgår i artikeln är Energimyndighetens råd att man i kalla miljöer använder halogenlampor istället för lågenergilampor. Samma sak gäller med lampor med funktion som kräver att de tänds snabbt.Lars Göran: Det kan uppfattas som lite missvisande att bara titta på strömmen som förbrukas när lamporna används, och inte när de tillverkas. Men en lågenergilampa håller omkring 10 gånger längre än en vanlig glödlampa, vilket betyder att även om den tar 10 gånger mer energi att tillverka blir det inte mer per timme brinntid.

Glödlampans Vänner vill stoppa idiotförbudet mot glödlampor.

Skriv gärna på uppropet http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=2894

Vi gillar att det finns massor av olika typer av glödlampor som passar till alla armaturer.

Vi mår bra av det behagliga ljus som en glödlampa kan sprida.

Vi vill inte få kvicksilver i maten och väljer därför den miljövänliga glödlampan.

Vi vet att lågenergilampan innehåller kvicksilver och att detta svåra gift hamnar i miljön.

Vi vill själva få välja en glödlampa i läslampan inomhus eller en lågenergilampa ute.

Vi vet att glödlampans värmeeffekt i huvudsak är nyttig då den värmer hus i kalla länder som tex Sverige.

Läs mer på http://hem.passagen.se/glodlampan/

Jag vill bara poängtera att kommentaren ovan inte är Forskning & Framstegs åsikt, men att vi givetvis uppmuntrar diskussioner som rymmer mer än en åsikt.
//webbredaktören

Här kan man komma att köpa glödlampor även i fortsättningen om man vill ha ett behagligt och harmoniskt sken utan kvicksilver eller snabba blinkningar.

www.glödlampan.se

glödlampsförbudet är ett klart misstag. vi gillar det varma gödande ljus som bara en glödlampa kan ge. dessutom som det sagts här: sparar man energi på glödlamporna som ju värmer upp hemmet, så måste värmen tas från elementen istället. det sparar vi inget på.