Annons

Virala artiklar gav ökad aktivitet i de delar av hjärnan som hanterar tankar om andras tankar, självreflektion och sakers värde.

Bild: 
Zephyr / SPL

Hjärnkamera förutsäger klickmonster

Annons

Forskare i USA har studerat hjärnan hos människor som läser tidningsartiklar på nätet – och hittat mönster som kan avslöja vilka texter som blir virala.

Somliga artiklar sprider sig som en gräsbrand, andra faller i glömska. För att ta reda på hur folk reagerar på olika texter har amerikanska forskare gjort en ovanlig typ av läsarundersökning.

Sammanlagt 80 studenter fick ligga i en hjärnkamera och läsa artiklar om hälsa från tidningen New York Times. På en femgradig skala skulle de skatta hur troligt det var att de skulle dela artiklarna på Facebook.

Försökspersonernas skattningar gav en ganska god bild av vilka artiklar som blev virala i verkligheten. Det gjorde även prognoser baserade på studenternas hjärnaktivitet.

– En del av skillnaderna kunde bara förklaras med hjälp av hjärnaktiviteten, säger Christin Scholz, hjärnforskare vid University of Pennsylvania i USA.

De mest delade artiklarna ökade aktiviteten i delar av hjärnan som forskarna anser motsvarar tre mentala funktioner: tänkande om andras tankar, självreflektion samt tankar om sakers värde.

Det är oklart om hjärnan verkligen har den typen av avgränsade avdelningar. Men oavsett vad som rörde sig i huvudet på studenterna så fanns det en tydlig koppling mellan deras hjärnaktivitet och vilka artiklar som sedan blev virala.

Studien är publicerad i PNAS.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.