Annons

Tidigare har forskarna inte kunnat skilja på det farliga, fettrika plack som kan spricka och orsaka hjärtinfarkter, och plack med mindre fett som är mer stabilt. Men med infrarött ljus går det att se vilken sorts plack det rör sig om.

Bild: 
Getty images

Ny svensk metod kan förebygga hjärtinfarkter

Obduktionsstudier har visat att fettrik plack ökar risken för hjärtinfarkter. Nu visar svensk forskning att sådan plack kan upptäckas tidigt med ultraljud och infrarött ljus, vilket öppnar för behandlingar i tid.

Annons

Publicerad:

2021-03-17

Studien innefattar drygt 900 personer som drabbades av en hjärtinfarkt och inom fyra veckor därefter genomgick hjärtavbildning med en ny kombination av två metoder, som tillsammans identifierar farlig plack.

Den ena bygger på ultraljud, den andra på infrarött ljus. Avbildningen görs med hjälp av en kateter som förs in i hjärtat via handleden. Metoden skiljer sig från en vanlig kranskärlsröntgen, som bara visar kärlens innerdiameter utan att tala om hur stor diametern borde vara om kärlet var fritt från plack.

Forskarna följde deltagarna i fyra år. Under den perioden fick 110 av dem en ny hjärtinfarkt eller kärlkramp. I fler än hälften av fallen uppstod problemen i kärl som var fyllda med farlig plack redan vid den första avbildningen.

David Erlinge, professor i kardiologi vid Lunds universitet.

– Från obduktionsstudier vet vi att det är fettrik plack som spricker och bildar proppar. Men detta är första gången någon har kunnat visa det även hos levande människor, säger David Erlinge, professor i kardiologi vid Lunds universitet, och den som ledde projektet.

Målet är att hitta farlig plack så tidigt som möjligt och sätta in behandling.

– För att kunna slå ut exempelvis ett fiendeplan i krig behöver man först kunna se det. Man kan säga att vi nu skaffat oss bra ”radarutrustning” för att hitta placken, säger David Erlinge.

Provbehandling gav lovande resultat

I en separat studie ingick ytterligare 100 patienter med den farliga sortens plack. Hälften slumpades till behandling med stentning (ett tubformat metallnät som håller kärl öppna), vilket sänkte risken för återfall i hjärtinfarkt med 60 procent, jämfört med deltagarna som inte fick behandling.

– Men studien var ganska liten, och har inte power nog att till hundra procent visa om det är den bästa behandlingen.  Nästa steg är att göra fler och större behandlingsstudier, säger David Erlinge.

Antingen landar de i att använda en stent som i pilotstudien, eller att behandla med kraftfulla kolesterolsänkande läkemedel, via injektioner eller tabletter.

Forskarna ska även fortsätta att följa patienterna, för att lära sig mer om riskerna med obehandlad plack under en längre period än fyra år.

– Vi planerar ytterligare en uppföljning om två år, och har godkänt från etiknämnden att följa patienterna i upp till 15 år.

Studien är publicerad i The Lancet.

Hjärt- och kärlsjukdomar – vanligaste dödsorsak i Sverige

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. En hjärtinfarkt beror oftast på en propp som täpper till kranskärl i hjärtat. Det yttrar sig vanligtvis genom en kraftig smärta i bröstet som även kan stråla ned i armarna, ryggen eller upp i käkarna och tänderna. Även symtom som andnöd och illamående kan uppstå. Källa: 1177.se

Färre behandlas för hjärtinfarkt under pandemin

Sedan i våras har färre svenskar sökt vård för en hjärtinfarkt.

2020-09-16

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.