Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

För första gången i mitt liv önskar jag en omgång vinterkräksjuka. Denna plåga har hemsökt oss lika regelbundet som årstiderna sedan vi fick småbarn i huset. När höstmörkret och kylan smyger sig på är det normalt sett bara att vänta innan det tarmrensande viruset invaderar. I värsta fall ryker julhelgerna. Men nu vore som sagt ett virusbesök välkommet. Miljontals människor drabbas varje år av...
Det kan vara besvärligt att vid filmupptagning genom mikroskop hålla rörliga organismer i synfältet och i fokus. Daniel van Wangenham och medarbetare vid en teknisk högskola i Österrike har nu utarbetat en metod som lämpar sig exempelvis för att filma en växtrot och hela tiden följa rotspetsens framträngande. Flera filmer som demonstrerar metoden, varav några också visar hur en växtrots växande...
Frågan är viktig eftersom sjukdomar ju bör behandlas. Nu är det inte så att svaret ges av en enkel observation eller någon form av logisk slutledning. Det här är en definitionsfråga. En god idé är därför ta en titt på hur definitioner bör se ut. Men först rekommenderar jag artikeln ” Forskare: Klassa åldrandet som en sjukdom ” där det förs fram att medellivslängden inte nämnvärt ökar längre i...
Man föreställer sig lätt att naturen var tämligen opåverkad av människan i förhistorisk tid. Men enligt Jed Kaplan och medarbetare brände våra förfäder av en hel del av skogen i Europa söder om istäcket redan under istiden. Och sammansättningen av trädarter i Amazonbäckenets regnskog påverkades av människor långt före européernas ankomst.
Som jag berättade i mitt förra blogginlägg fick jag i mitten av februari en mängd intressant fysik i form av fyra försändelser: CERNCOURIER nummer 1, Physik Journal (både januari och februari) och KOSMOS 2016. Här fortsätter jag att plocka russin ur kakorna! Alla tre publikationerna har artiklar om gravitationsvågor. Cernkuriren kallar till och med sitt nummer ”The Gravity Issue” och har inte...
Gamla benämningar på olika ämnen inom vetenskapen, t.ex. "botanik", ersätts alltmer, särskilt på engelska, av "plant science", "life sciences" etc. Man kan få intrycket att det finns mer än en vetenskap. Men samtidigt ser man allt fler överraskande exempel på "tvärvetenskap". I det senaste häftet av den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS beskrivs hur man genom studier av bakteriers...
De flesta av de substanser som fungerar som vitaminer för oss människor kan bildas av växter. B12-vitamin kan däremot bildas bara av bakterier och arkéer. Hos oss fungerar det bara som råmaterial för två enzymer, men hos prokaryoter har det många olika funktioner. En av de mera överraskande är som ljusfångare vid genreglering.
Just hemkommen från en veckas vakt av barnbarn och hundar hos dottern i Luxemburg hittar jag i posten inte mindre än fyra fysikförsändelser: CERNCOURIER nummer 1, Physik Journal (både januari och februari) och KOSMOS 2016. En första genombläddring tyder på att det finns mycket intressant att läsa! Låt mig börja med nyheten att man lyckats mäta upp en atomär övergång i det supertunga grundämnet...
Vitamin B12 är på många sätt mycket intressant, och brist medför flera problem. Vitaminet är den enda användningen som vår kropp har för grundämnet kobolt, och det har en mycket komplicerad kemisk struktur. Endast s.k. prokaryota organismer, dvs. bakterier och arkéer, kan bilda det, och det har en lång väg genom näringsväven till oss, och även på dess väg inom oss kan det finnas hinder. Förra...
I den långa listan över Nobelpris i fysik kan man se att prisen efter första världskriget och under resten av 1900-talet huvudsakligen belönade inomvetenskapliga upptäckter och uppfinningar. Först från och med år 2000 bröts trenden och under de senaste åren har en rad tekniska uppfinningar belönats: viktiga halvledarkomponenter, magnetiska hårddiskar, optiska fibrer, CCD-kameran och blå...