Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

Just hemkommen från en veckas vakt av barnbarn och hundar hos dottern i Luxemburg hittar jag i posten inte mindre än fyra fysikförsändelser: CERNCOURIER nummer 1, Physik Journal (både januari och februari) och KOSMOS 2016. En första genombläddring tyder på att det finns mycket intressant att läsa! Låt mig börja med nyheten att man lyckats mäta upp en atomär övergång i det supertunga grundämnet...
Vitamin B12 är på många sätt mycket intressant, och brist medför flera problem. Vitaminet är den enda användningen som vår kropp har för grundämnet kobolt, och det har en mycket komplicerad kemisk struktur. Endast s.k. prokaryota organismer, dvs. bakterier och arkéer, kan bilda det, och det har en lång väg genom näringsväven till oss, och även på dess väg inom oss kan det finnas hinder. Förra...
I den långa listan över Nobelpris i fysik kan man se att prisen efter första världskriget och under resten av 1900-talet huvudsakligen belönade inomvetenskapliga upptäckter och uppfinningar. Först från och med år 2000 bröts trenden och under de senaste åren har en rad tekniska uppfinningar belönats: viktiga halvledarkomponenter, magnetiska hårddiskar, optiska fibrer, CCD-kameran och blå...
Vår dammsugare kan inte köra över sin egen sladd. I stället föser den sladden framför sig när jag drar i den. Ibland när jag byter riktning hörs en duns och ett skrapande ljud. Den ligger nu på rygg, i full färd med att skrapa upp ett blått streck på vårt vita golv. Jag vänder den rätt och fortsätter städningen. Plötsligt far den upp i varv. Slangen har kommit åt det känsliga motorreglaget på...
Nobelstiftelsens grundstadgar, i tryckversion 2005, paragraf 9, innehåller bl.a. texten ”En pristagare skall, om det är möjligt, före eller senast sex månader efter högtidsdagen, i Stockholm eller, i fråga om fredspriset, i Oslo hålla ett offentligt föredrag med anledning av det prisbelönade arbetet.” Delar av denna paragrafs innehåll har omnämnts flitigt i media under den senaste veckan,...
Sedan den 13 oktober kl 13 har jag ägnat det mesta av min ”fritid” till att läsa om den nye litteraturpristagaren och lyssna mig igenom hans verk. Den uppståndelse som förekommit i media är nog av samma dignitet som om Stephen Hawking tilldelats Nobelpriset i fysik! När jag började arbeta som sekreterare till fysikkommittén 1989 var den första fråga som media ställde till mig: ”Varför har inte...
En mängd kraftiga jordbävningar har nyss inträffat på Nya Zeeland och lamslagit delar av landet, dessa följdes dessutom av en tsunami. Den största jordbävningen uppnådde 7,5 på Richterskalan och var väldigt grund, dvs. den inträffade endast på 15 km djup, den har följts av en mängd efterskalv. Ju närmare ytan, desto värre konsekvenser om man generaliserar. Efter att ha tillbringat ett postdoktors...
Med elektronmikroskop kan man se mindre strukturer än man kan med ljusmikroskop, men elektronmikroskop har ett par nackdelar. En är att man fått bara svartvita bilder, men det kan det nu bli ändring på.
Det är inte ofta som en ny upptäckt inom matematiken ägnar sig att bli förklarad av en amatör i en blogg. Här är ett försök att kort referera en artikel av R.J.L Oliver och K. Soundararajan i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift (PNAS) i augusti i år. Primtal är de positiva heltal som är jämnt delbara bara med sig själva eller med ett, exempelvis 11 eller 137. Eftersom tal som slutar på...
När jag skriver detta den 18 oktober 2016 har min favoritpoet Bob Dylan fortfarande inte hört av sig till Svenska Akademien, som ju utsåg honom till årets Nobelpristagare i litteratur den 13 oktober. Det ger mig associationer till ett annat Nobelpris, det som den 9 november 1922 tilldelades min favoritfysiker Albert Einstein. Även fast denne blivit förhandsinformerad av ingen mindre än...