Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

Ordet slem har liksom förvånansvärt många andra ord som börjar på sl (sladder, slampa, slarv, slaveri, sliskig, slusk, slöfock…) en negativ klang. Det danska ordet slem betyder rent av dålig, elak. Men slem är i allmänhet mer positivt än det låter. Pirålar (som hör till de mest primitiva ryggradsdjuren som inte ens har en riktig ryggrad och inga käkar) avsöndrar ett speciellt intressant slem, som...
För över tvåhundra år sedan insåg Jean Baptiste Biot att det måste finnas molekyler som är spegelbilder av varandra, och 1849 visade Louis Pasteur att två former av vinsyra bildar kristaller som är varandras spegelbilder. Så småningom har det visat sig, att många av molekylerna i levande varelser är asymmetriska, men bara förekommer i en av två möjliga former. Exempelvis är alla DNA-molekyler...
År 1961 publicerade Frank Drake en ekvation som anger sannolikheten för att det finns minst en annan civilisation i vår egen galax, Vintergatan, som nått en sådan teknologisk nivå att den kan tänkas vara i stånd att kommunicera med en civilisation i ett annat planetsystem. Ekvationen innehåller så många faktorer med okända värden att den bara kan användas för att stimulera diskussioner, vilket...
Ett forskarlag i Chennai har gjort den överraskande upptäckten att olika sockerarter, t.ex. druvsocker, kan bilda komplex med silver och lösa upp metallen. Processen påskyndas av hög temperatur (70°) och närvaro av salter, särskilt soda eller natriumfosfat. Man kanske ska akta inte bara sig själv, utan också sina skedar för en del av de drycker som saluförs.
I vår kunskapsexploderande värld råder på många håll stark kunskapsoptimism. Allt kan förklaras och allt kan designas. Snart har vi dessutom en "teori för allting". Det är bara en fråga om tid innan vi är där. För någon vecka sedan blev världsmästaren i Go besegrad av datorprogrammet Alphago. Spelet är mycket mer avancerat än schack, så komplicerat att de främsta spelarna säger att de måste lita...
De gröna partiklarna, kloroplasterna, i växters blad som utför fotosyntesen härstammar från cyanobakterier (blågröna alger) som för så där en miljard år sen tog sig in i växternas förfäder. Men kloroplasterna saknar en färdighet som många cyanobakterier har, nämligen förmågan att assimilera oorganiskt kväve och använda det till aminosyror, DNA och annat. Hos andra organismer vilkas alg-förfäder...
Som internationell samtidshistoriker får man idag ofta frågor om konflikten i Syrien. Varför är det krig? Det finns en rad olika svar att ge. Som historiker känns det inte alldeles orimligt att hålla med Islamska staten som har kallat kriget för slutet på Sykes-Picot-avtalet, den hemliga brittisk-franska överenskommelse som slöts under pågående världskrig i maj 1916 och som gav signatärmakterna...
Det massmediala, politiska och offentliga intresset för den svenska skolan är enormt. Varje dag matas vi med eländeshistorier från utbildningens värld. I det allmänna medvetandet är Pisa inte längre en italiensk stad med ett något lutande torn, utan en svensk skola i brant utförslut. De dystra diagnoserna är för många för att rymmas i ett blogginlägg. Endast en aspekt saknas genomgående i...
I Strasbourg beslöt Europaparlamentet häromdagen, den 4 februari, att definiera Islamiska statens systematiska våldshandlingar mot de kristna minoriteterna i Syrien och Irak som ett folkmord. Det är första gången ett sådant erkännande tillkännagivits under pågående våldsprocess, men redan några dagar tidigare hade Europarådets parlamentariska församling tagit samma beslut. Till erkännandet har...
Tidskriften Nature har gjort en lista på vanliga vanföreställningar. En sådan är att antioxidanter generellt är bra för hälsan. Visst behöver vi i små mängder vissa ämnen som kan kallas antioxidanter, som C-vitamin och E-vitamin. Men att antioxidanter i allmänhet och i större mängd än vad som ingår i normal kost skulle ge bättre hälsa och längre liv finns det inget belägg för. Tvärtom kan...