Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

En gammal metod att bekämpa bakteriesjukdomar med virus, s.k. bakteriofager, har fått förnyad aktualitet på grund av ökande antibiotikaresistens hos farliga bakterier. Men man kan också bekämpa virussjukdomar med bakterier.
Enligt tidskriften Science har ESS (European Spallation Source), den stora "neutronkanonen" i Lund, drabbats av ekonomiska svårigheter på grund av kostnadsökningar. Den hade planerats för en effekt på 5 megawatt (MW), men kommer bara att kunna nå upp till 2 MW under de kommande 6 åren. Man hoppas fortfarande att kunna öka på till 5 MW längre fram, men det finns farhågor om att utbyggnaden aldrig...
Forskare vid Riksmuséet beskriver ett fynd av 1.6 miljarder år gamla rödalgsfossil från Indien. Deras artikel kan du läsa här . Fossilen är mycket välbevarade för att vara så gamla, och fyndlagrens ålder har tidigare ifrågasatts just på grund av fossilinnehållet. Man kan förmoda att andra forskare snart kommer att vilja fingranska både åldersbestämningen och om det rör sig om rödalger, eftersom...
Som omtalats i olika massmedier har nyligen en artikel om inverkan av s.k. mikroplast, dvs mycket små plastpartiklar som förorenar hav och vattendrag, fått dras tillbaks för att den bedömdes ha tillkommit på fel sätt och vara opålitlig. Men det får inte förleda oss att tro att problemet med plast i miljön inte existerar. Det finns många oroväckande rapporter. Förra året publicerades över fem...
När och hur kom människorna först till Amerika? Tills för några år sen var den allmänna meningen att människor inte anlände till Amerika förrän i slutfasen av den senaste istiden, över en landbrygga över det som nu är Berings Sund, för omkring 13500 år sedan, och att de på grund av is inte kunde fortsätta söderut förrän för omkring 12000 år sen. Avkomlingarna till detta Clovis-folk skulle inte ha...
För någon vecka sedan fick jag mejl från en tidigare arbetskamrat på Nobelmuseet. Hen ville att jag skulle ge förslag på Nobelpristagare i kemi till en kommande utställning. Jag är ju på intet sätt expert på kemiprisen, men jag lyckades ändå få ihop några förslag på pristagare som arbetat i gränsområdet mot fysik. Dels inom området radioaktivitet och kärnkemi, dels inom området röntgenstrålning...
Nuvarande medelvärde för havsytans temperature är ungefär 16°C, men när livet på jorden var ungt var temperaturen högre. Ur proportionerna av isotoper av syre och kisel i gamla sediment har man beräknat en temperatur av ca 70°C under Arkeikum, för 4,0 till 2,5 miljarder år sedan. Men beräkningarna har vilat på lite osäkra antaganden om den forntida oceanens sammansättning m.m. Nu har man kommit...
En ny metod att förutspå regn baseras på hur radiovågors utbredning påverkas. Det har visat sig möjligt att utnyttja signalerna i mobiltelefonnät för att göra regnprognoser. Man tror att det ska möjliggöra prognoser med en precision av en halv km.
I förra veckan fick vi napp. Vi har sökt vinterkräksjuka ett tag och efter en lång period av övermåttan friskhet kom till sist ett samtal från en hygienläkare med koll på sjukdomsläget i regionen. Ett utbrott av norovirus pågick vid en avdelning på sjukhuset i Malmö. Tillsammans med en doktorand kastade jag mig i bilen och körde dit med provtagningsutrustningen. Luft samlades från olika platser...
För 450 tusen år sedan var Nordsjön en insjö som i norr avgränsades från Atlanten av is och i söder av en ås av krita tvärs över Engelska Kanalen mellan nuvarande Dover och Calais. Havsnivån var då, under en av de många istider som kommit och gått, mycket lägre än nu på grund av all markfast is. När isen började smälta och sjön fylldes på av Rhen och andra floder, så uppstod till slut ett väldigt...