Annons

hav

Efter femton år av vinter och mörker började Titan, en av Saturnus månar, att långsamt vända sitt norra halvklot mot solen i augusti förra året.
Unika bilder, tagna av fåglarna själva, visar att häckande albatrosser söker föda i grupp. För att hitta fisk på öppet hav följer de också efter och jagar runt späckhuggare.
På hösten 1959 undertecknades Antarktis- fördraget, den internationella överenskommelse som reglerar hav, land och is söder om 60 breddgraden sydlig bredd. Fördraget kom till av tre skäl.
Vattenmolekylen, H2O, är livsviktig. Det är i flytande vatten som livets kemiska reaktioner sker, eftersom levande varelser till största delen består av denna vanliga vätska.
Varje år beger sig ungefär en miljon lediga, hoppfulla svenskar till våra sjöar och hav för att fiska. Och visst nappar det.
Efter en sex år långa resa kommer en ameri­kansk rymdsond att sättas i bana kring Europa – den istäckta Jupitermånen.