Annons

insekter

Forskare har för första gången kunnat bekräfta att humlor är mottagliga för vissa av de sjukdomar som drabbar tambina, närmare bestämt ett virus som ger deformerade vingar samt en parasit som har ungefär samma effekt som ett mögelangrepp. Mottagligheten för sjukdomarna undersöktes med hjälp av laboratorieförsök och virusinfektionen förkortade humlornas arbetsföra period med ungefär 25 procent. Detta kan medföra att kolonier med många sjuka humlor drabbas av svält, eftersom matinsamlingen minskar. Forskarna undersökte även sjukdomsförekomsten hos tambin och humlor på 26 olika platser i...
I Sydvästra USA har kackerlackan Blatta lateralis ökat kraftigt. Arten håller på att konkurrera ut den orientaliska kackerlackan, B. orientalis, som är ett vanligt skadedjur i tätorter världen över. Enligt en studie i Journal of economical entomology, så producerar B. lateralis flera ägg än den orientaliska kackerlackan. Dessutom har B. lateralis den kortaste utvecklingstiden av de två arterna. De här egenskaperna ger konkurrensfördelar, men B. lateralis snabba spridning beror också på att arten odlas, och säljs via Internet. Kackerlackan är populär som föda för djur som fågelspindlar och...
För 53 miljoner år sedan kapslades en myra in i den enorma bärnstenen. I samma sten finns också växtrester och sjuhundra andra extremt välbevarade insekter.
I denna kaffebordsbok om eken och de många djur som lever nära eken väjer inte författaren, docenten i etologi och naturfotografen Johan Lind, för de stora frågorna.
Förra sommaren fjällvandrade den tioårige pojken och hans familj i Lappland, Jämtland och på Lofoten.
När vägglöss parar sig sticker hannen in sin vassa penis rakt in i honans bukhåla. En fullt utvecklad hona klarar en sådan behandling, men en ung nymf kan bli allvarligt skadad.