Annons

insekter

Majsflyet Sesamia nonagrioides är en fjäril vars larv orsakar stor skada på majs och andra grödor i Europa och Afrika. Ett forskarteam från Frankrike har nu visat att det finns tydliga beteendeskillnader hos majsflyets larver. Vissa individer stannar på en plats och äter tills maten är slut medan andra besöker många platser, även när det finns gott om mat. Det senare beteendet kan medföra att majsflyna skadar en större del av skörden. Forskarna har också visat att beteendeskillnaderna är genetiskt grundade. De extra aktiva larverna har en punktmutation i en gen som kallas for . Ett A har...
Hoppstjärtar är en insektsordning med ett effektivt skydd mot angrepp: de är utrustade med en katapult. Den består av en så kallad hoppgaffel på kroppens undersida. Hoppgaffeln är spänd som en fjäder och vid annalkande fara frigörs den och slår i marken, och skickar iväg insekten i en lång båge.
En forskare vid Cornell University i New York lät sig bli stucken av bin på 25 olika ställen på kroppen och upprepade försöket tre gånger. Forskaren ville undersöka var bisticken gjorde mest ont och smärtan beskrevs med en tiogradig skala. Näsborren var det känsligaste stället: smärtupplevelsen gav värdet 9.0 enligt forskarens mätningar. Bistick i läppen och penis fick också höga värden. Panna, tåspets och överarm hamnade längst ner på listan med ett genomsnittligt smärtvärde på 2.3. Forskaren är medveten om att smärta är ett subjektivt begrepp och att statistiken har sina brister eftersom...
Forskare har för första gången kunnat bekräfta att humlor är mottagliga för vissa av de sjukdomar som drabbar tambina, närmare bestämt ett virus som ger deformerade vingar samt en parasit som har ungefär samma effekt som ett mögelangrepp. Mottagligheten för sjukdomarna undersöktes med hjälp av laboratorieförsök och virusinfektionen förkortade humlornas arbetsföra period med ungefär 25 procent. Detta kan medföra att kolonier med många sjuka humlor drabbas av svält, eftersom matinsamlingen minskar. Forskarna undersökte även sjukdomsförekomsten hos tambin och humlor på 26 olika platser i...
I Sydvästra USA har kackerlackan Blatta lateralis ökat kraftigt. Arten håller på att konkurrera ut den orientaliska kackerlackan, B. orientalis, som är ett vanligt skadedjur i tätorter världen över. Enligt en studie i Journal of economical entomology, så producerar B. lateralis flera ägg än den orientaliska kackerlackan. Dessutom har B. lateralis den kortaste utvecklingstiden av de två arterna. De här egenskaperna ger konkurrensfördelar, men B. lateralis snabba spridning beror också på att arten odlas, och säljs via Internet. Kackerlackan är populär som föda för djur som fågelspindlar och...
För 53 miljoner år sedan kapslades en myra in i den enorma bärnstenen. I samma sten finns också växtrester och sjuhundra andra extremt välbevarade insekter.