Terrorn drabbar de fattiga

Världskonjunkturen återhämtar sig långsammare efter attacken mot USA.
Publicerad

Minst tio miljoner människor i tredje världen kommer att få sina inkomster sänkta och hamna under fattigdomsstrecket – tio kronor om dagen – till följd av den ekonomiska utvecklingen i världen efter terrorattackerna i USA. Det spår Världsbanken i en ny rapport.

Terrorattackerna beräknas försena de rika ländernas återhämtning ur den lågkonjunktur som redan var på gång.

Förseningen drar ner u-ländernas genomsnittliga tillväxt under 2002 med 0,5 till 0,75 procentenheter. I synnerhet Afrika kommer att drabbas av dyrare transporter, vikande efterfrågan och sjunkande råvarupriser. Andra negativa följder är att utländska investeringar i tredje världen kommer att minska och antalet turister att sjunka.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor