Förorenad jord saneras med el

Hårt bundna tungmetaller flödar med hjälp av elektricitet.
Publicerad

Jordar med hög lerhalt är mycket svåra att sanera från giftiga föroreningar. Vatten strömmar inte så lätt genom lera, och därför kan föroreningar inte sköljas bort med vatten.

Men om ett elektriskt fält sätts över en lerjord, rör sig de ämnen i jorden som är elektriskt laddade. Dessutom orsakar elströmmen en vattenströmning som tar med sig de ämnen som finns i vattnet. Föroreningarna kan samlas upp på ett ställe där de tas om hand.

I en doktorsavhandling vid Örebro universitet visar Pascal Suèr att många tungmetaller lossnar när jorden blir surare, vilket är en bieffekt av det elektriska fältet. När tungmetallerna har rört sig utanför det område som är elektriskt blir jorden ånyo basisk, och där ansamlas tungmetallerna i olöslig form och kan grävas bort.

Den giftiga metallen kvicksilver är mycket hårt bundet i jorden, och för att få loss den har Pascal Suèr i laboratorietester prövat att tillsätta saltet jodid. Metoden har varit framgångsrik, och experimenten fortsätter nu i fältskala i Bohuslän.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor