De friskaste yrkena

Friskhet har ett tydligt samband med arbetsmiljö och hur bra man kan utföra sitt arbete.
Publicerad

Att vara långtidsfrisk innebär att ha låg sjukfrånvaro (högst ett tillfälle omfattande inte mer än fem dagar per år) och att inte jobba vid sjukdom (högst ett tillfälle per år). Arbetslivsinstitutet har i en enkätstudie följt drygt 2 000 arbetstagare under två år. Omkring 28 procent av dem betecknas som långtidsfriska. Män är generellt friskare: 31 procent av dem är långtidsfriska. För kvinnor är motsvarade siffra 26 procent.

Studien visar att det finns några faktorer som tydligt påverkar vem som är långtidsfrisk. Viktigast är att man anser sig ha bra resurser för att utföra sitt jobb samt att man får stöd av chefen när arbetet är besvärligt. Även de som anser sig nöjda med kvaliteten på det arbete de utför är generellt friskare.

Yrkesgrupp – Procent långtidsfriska

 • Dataspecialister 44
 • Kontorspersonal 38
 • Ekonomer 37
 • Sekreterare 37
 • Civilingenjörer 34
 • Lagerarbetare 29
 • Svetsare 28
 • Försäljare 27
 • Sjuksköterskor 27
 • Gymnasielärare 26
 • Vårdbiträden 22
 • Barnskötare 21
 • Maskinoperatörer 21
 • Undersköterskor 16
 • Grundskollärare 13
 • Förskollärare 11

Från frisk till sjuk. I genomsnitt var 28 procent av de tillfrågade långtidsfriska, men andelen varierar mycket mellan olika yrkesgrupper.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor