Koffeinfritt kaffe redan på busken

Skräddarsydda bakterier bryter ner kaffebönans koffein för att överleva.
Publicerad

Kemister i USA har med genteknik framställt en bakterie som för att överleva behöver ett ämne som bildas när koffein bryts ner. Detta kan i förlängningen leda till koffeinfria kaffebuskar.

Kemisterna Shawn Desai och Justin Gallivan vid Emory University i Atlanta odlar bakterierna i närvaro av ett dödligt antibiotikum. Men före dess har bakterierna givits förmåga att vid tillgång till teofyllin, ett ämne som bildas när koffein bryts ner, aktivera en gen som gör dem motståndskraftiga mot antibiotikumet. Nästa steg på vägen mot koffeinfria kaffebuskar blir nu att få bakterierna att själva producera teofyllin. Detta kan ske genom att man förser dem med en gen för ett enzym som bryter ner koffein. Då kan de rädda livet på sig själva genom att tillverka teofyllin.

Enzymer som bryter ner koffein finns redan i kaffebusken, men processen är så långsam att den saknar praktisk betydelse. När forskarna har funnit den ännu okända gen som ligger bakom nedbrytningsenzymet, kan man med så kallad riktad evolution höja enzymets effektivitet. Man skapar då miljontals varianter av genen och sätter in dem i bakterier. Sedan sker ett urval: de bakterier som bär på den mest effektiva enzymvarianten bryter ner koffein till teofyllin snabbast och klarar sig således bäst i den antibakteriella omgivningen. Denna effektiva enzymvariant monterar man sedan in i kaffebuskens arvsmassa – varefter kaffeodlarna bör kunna skörda koffeinfria bönor.

Forskningen, vars bakomliggande princip kan användas för allehanda ämnen som man önskar producera i eller avlägsna från nyttoväxter, har publicerats i Journal of the American Chemical Society.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor