Tidiga däggdjur större än vi trott

Det fanns meterlånga däggdjur redan innan dinosaurierna dog ut.
Publicerad

En vanlig uppgift i läro- och uppslagsböcker är att däggdjuren visserligen uppkom för mer än 200 miljoner år sedan, men att de levde en undanskymd tillvaro till för 65 miljoner år sedan, när dinosaurierna försvann. Däggdjuren anges ha varit runt en decimeter långa och som skydd mot dinosaurierna antingen varit nattaktiva eller levt i gångar under marken.

Denna syn kullkastas nu av fynd från 130 miljoner år gamla lager av förstenad vulkanaska i Kina. Här har man nämligen hittat ett däggdjur som var 1 meter långt och vägde uppåt 14 kilo. Till sin kroppsbyggnad påminde arten, kallad Repenomamus giganticus, om stora grävlingar.

Ett exemplar har också hittats av en nära besläktad och något mindre art, R. robustus. Inuti djuret fann forskarna rester av skelett och tänder. Denna sista måltid kom från en nykläckt unge tillhörande en välkänd växtätande dinosaurie, Psittacosaurus.

Att det fanns stora däggdjur som jagade dinosaurier kan förklara att det vid denna tid skedde två förändringar: medelstora dinosauriearter utvecklades att bli antingen mindre eller större – sannolikt för att kunna undfly de hungriga däggdjuren. Fynden rapporteras i Nature.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor