Skolbarnen läser allt sämre

Läsförmågan i årskurs 9 sjunker, och inte bara de svagaste eleverna läser sämre.
Publicerad

Per Fröjd, forskare i nordiska språk vid Göteborgs universitet, hade varit svensklärare på gymnasiet i 35 år när han började forska.

– Under dessa år hade jag fått uppfattningen att skolungdomarna har blivit allt sämre på att läsa.

Detta var utgångspunkten för en studie där flera årgångar niondeklassare fick läsa en del av Vilhelm Mobergs Invandrarna. Deras läshastighet och läsförståelse analyserades sedan av Per Fröjd, och det visade sig att läsförmågan stadigt försämras.

– Mina resultat styrks även av andra studier, som visar att läsförmågan sjunkit sedan 1991, säger Per Fröjd. Och det gäller alla grupper – de dåliga läser sämre, och även de duktiga.

Per Fröjd ser flera orsaker till försämringen. Skolan har kommunaliserats och fått sämre ekonomi under 1990-talet, kraven har sänkts och lärarutbildningen försämrats. Dessutom finns det inom skolan en övertro på datorer.

– Surfandet och letandet efter snabb information på nätet gör att eleverna får svårt att läsa längre texter, och många använder datorn bara till spel.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor