Fåglar som skrapar

Hanarna hos en sydamerikansk art av skogsfågel åstadkommer ljud på samma sätt som vissa insekter: med inbyggda skrapor.
Publicerad

Det är första gången vetenskapen observerat något sådant hos ett ryggradsdjur. Arten har inget svenskt namn men heter club-winged manakin på engelska.

Ljudet används för att behaga honor och låter ”tick tick tingggg”. Ticken åstadkoms genom att fåglarna slår ihop sina vingar bakom ryggen. Tingggg-ljudet skapas av extremt snabba vingsammanslagningar varvid vissa krokväxta vingfjädrar glider fram och tillbaka över tvättbrädeliknande strukturer på intilliggande fjädrar.

Det tog dr Kimberly Bostwick vid Cornell University, USA flera år att komma på precis hur fåglarna åstadkommer tingggg-ljudet, rapporterar tidskriften Science. Tonhöjden på ljudet kräver nämligen en vibration som är tio gånger högre än den som skapas av själva vingsammanslagningarna. Trots fotografering med en kamera som tar 500 bilder per sekund var det först när hon experimenterade med lösa fjädrar som hon insåg mekanismen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor